ARDF Home Page Resultat nationella jakter 2002
Last updated Jul 30, 2003.

N1, 13 april, Ängsö (SRJ)

P-A/BGU, Ragge/DIC, Lasse/OY, Johan/RGH, Sven Carlsson.

Det var för årstiden osedvanligt varmt och soligt väder med banlängder strax under 6 km, så det blev en svettig tävling. 17 jägare anmälde sig varav 14 kom till start.

Kortaste banlängden på 80m-jakten (Start-2-5-1-3-4-Mål) blev 5,7 km fågelvägen och på 2m-jakten (Start-5-1-2-4-3-Mål) 5,3 km.

80m -----
Juniorer 
1) Björn Evertsson 1.02.02 1 räv Seniorer
1) Håkan Melin 0.59.16
2) VMU/Bengt 1.02.02 Oldtimer
1) SVM/Hans 1.05.14
2) Christer Eriksson 1.08.15
3) FUG/Janne 1.11.15 Veteraner I
1) CJW/Bosse 0.59.22
2) Clas Thoren 1.16.05
3) Gunnar Svensson 1.19.13 Veteraner II
1) KON/Olle 1.08.55
2) EZM/Leif 1.11.25
3) Gunnar Fagerberg 1.16.02
4) DAA/John 1.17.15
5) AKF/Bosse 1.19.18 2m -----


2m -----
Juniorer
1) Björn Evertsson 1.57.15 4 rävar Seniorer
1) Håkan Melin 1.02.58
2) VMU/Bengt 1.11.14 Oldtimer
1) Christer Eriksson 1.15.04
2) SVM/Hans 1.40.10
3) FUG/Janne 1.43.20 Veteraner I
1) CJW/Bosse 1.17.08
2) Gunnar Svensson 1.20.34
3) Clas Thoren 1.38.10 Veteraner II
1) EZM/Leif 1.15.20
2) Gunnar Fagerberg 1.30.08
3) KON/Olle 1.30.10
4) DAA/John 1.32.22
5) AKF/Bosse 1.14.28 3 rävar

N2, 4 maj, Riddarhyttan (VRK)

Hans Sundgren SM5SVM, Gunnar Ahl SM5CWV.

Det var för årstiden osedvanligt varmt och soligt väder med banlängder strax under 6 km, så det blev en svettig tävling. 17 jägare anmälde sig varav 14 kom till start.

Se även material på VRK: resultatsida.

3,5 MHz, totalt

Plac
Namn Signal Klubb Klass
Tid
Kontroller
1
Bo Söderqvist GRI H21
1.03.40
5
2
Bengt Evertsson SM4VMU BRJ H21
1.05.10
5
3
Göran Arvidsson SM4HQO BRJ H40
1.14.45
5
4
Håkan Melin SRJ H21
1.15.05
5
5
Christer Eriksson VRK H40
1.19.16
5
6
Bo Lenander SM5CJW VRK H50
1.26.58
5
7
Gunnar Svensson SRJ H50
1.29.21
5
8
Peter Kraft VRK H21
1.34.18
5
9
Magnus Holmberg GRI H21
1.37.10
5
10
Leif Zettervall SM5EZM VRK H60
1.39.05
5
11
Jan Palmquist SM5FUG VRK H40
1.39.18
5
12
PA Nordwaeger SM0BGU SRJ H60
1.40.43
5
13
Olle Nilsson SM0KON SRJ H60
1.47.00
5
14
Lars Larsson SM6ANC GRJ H60
1.52.18
4
15
Clas Thorén SRJ H50
1.50.25
3
16
Bo Lindell SM5AKF SRJ H60
2.04.40
5
17
Rolf Svensson SM5DIY VRK H50
2.19.52
5

3,5 MHz, klassvis

Klass
Namn
H21
Bo Söderqvist
H21
Bengt Evertsson
H21
Håkan Melin
H21
Peter Kraft
H21
Magnus Holmberg
H40
Göran Arvidsson
H40
Christer Eriksson
H40
Jan Palmquist
H50
Bo Lenander
H50
Gunnar Svensson
H50
Clas Thorén
H50
Rolf Svensson
H60
Leif Zettervall
H60
PA Nordwaeger
H60
Olle Nilsson
H60
Lars Larsson
H60
Bo Lindell

144 MHz, totalt

Plac
Namn Signal Klubb Klass
Tid
Kontroller
1
Bengt Evertsson SM4VMU BRJ H21
1.18.09
5
2
Håkan Melin SRJ H21
1.27.54
5
3
Olle Nilsson SM0KON SRJ H60
1.40.28
5
4
Bo Söderqvist GRI H21
1.44.50
5
5
Gunnar Svensson SRJ H50
1.48.25
5
6
Leif Zettervall SM5EZM VRK H60
1.51.05
5
7
Peter Kraft VRK H21
1.54.50
5
8
PA Nordwaeger SM0BGU SRJ H60
1.57.25
5
9
Jan Palmquist SM5FUG VRK H40
1.58.10
5
10
Bo Lenander SM5CJW VRK H50
1.59.25
5
11
Clas Thorén SRJ H50
1.51.05
4
12
Bo Lindell SM5AKF SRJ H60
1.53.00
4
13
Rolf Svensson SM5DIY VRK H50
2.15.55
4
14
Lars Larsson SM6ANC GRJ H60
2.01.25
3
15
Magnus Holmberg GRI H21
1

144 MHz, klassvis

Klass
Namn
H21
Bengt Evertsson
H21
Håkan Melin
H21
Bo Söderqvist
H21
Peter Kraft
H21
Magnus Holmberg
H40
Jan Palmquist
H50
Gunnar Svensson
H50
Bo Lenander
H50
Clas Thorén
H50
Rolf Svensson
H60
Olle Nilsson
H60
Leif Zettervall
H60
PA Nordwaeger
H60
Bo Lindell
H60
Lars Larsson

/SM5SVM 2002-05-05

Regler, modifierade internationella (som pdf) (som svg)

           

Startlistan

Starttid 80m            

10.00   H21 Håkan Melin
        H40 Christer Eriksson
        H50 Clas Thorén
        H60 Lars Larsson

10.05   H21 Peter Kraft
        H40 Göran Arvidsson
        H50 Rolf Svensson
        H60 Bo Lindell                

10.10   H21 Bengt Evertsson
        H40 Jan Palmquist
        H50 Gunnar Svensson
        H60 Leif Zettervall

10.15   H21 Magnus Holmberg
        H50 Bo Lenander
        H60 Olle Nilsson              

10.20   H21 Bo Söderqvist
        H60 PA Nordwaeger

Starttid 2m

14.45   H21 Bengt Evertsson
        H40 Jan Palmquist
        H50 Bo Lenander
        H60 Leif Zettervall

14.50   H21 Magnus Holmberg
        H50 Clas Thorén
        H60 Bo Lindell                

14.55   H21 Bo Söderqvist
        H50 Rolf Svensson
        H60 PA Nordwaeger
          

15.00   H21 Peter Kraft
        H50 Gunnar Svensson
        H60 Olle Nilsson              

15.05   H21 Håkan Melin
        H60 Lars Larsson

Enligt lottning utförd den 2 maj 21.30 av Hans Sundgren


Info till löparna:

STARTAVGIFT 100 kr

KARTOR:

Karta 80m = 1:15.000, ekv. 5 m, tryckt 1991, nya hyggen och stigar kan finnas.
Karta 2m = 1:15.000, ekv. 5 m, tryckt 1989, nya hyggen och stigar kan finnas.
Den på kartan inritade starttriangeln är gemensam för båda startkorridorer, dvs den är ungefärlig +/-100 m.

TRANSPORT 80m:
- 09.15: Avfärd i så *MÅNGA* bilar som möjligt ner till campingplatsens reservparkering.
- 09.25: Avfärd från reservparkeringen till startplatsen i så *FÅ* bilar som möjligt (4 st i Hans bil).
- Efter målgång hjälps vi åt att få tillbaka bilarna vid startplatsen. Nyckelkoordinator: Gunnar Ahl.

TRANSPORT 2m:
- 14.15: Avfärd i så *få* bilar som möjligt till startplatsen.
- Efter målgång hjälps vi åt att få tillbaka bilarna vid startplatsen. Nyckelkoordinator: Gunnar Ahl.

STARTLISTA:
Justerad. En efteranmäld H40 som startar först i den klassen.
Om någon ej startar, flyttas övriga upp ett snäpp.

MAT:
Enskilt, t ex Tallgården som öppnar 12.00 och har många rätter 0222-130 97.
följ "Matskylten" från stora vägen.


/SM5SVM och SM5CWV

 


Home Page Edited by Hans Sundgren, SM5SVM.