ARDF Home Page Västerås ARDF results 2002
Results from radio-orienteering in Västerås, Sweden.
Last updated Nov 17, 2002.

Poängligan Västerås 2002 slutresultat efter 16 tävlingar


   Name Call Points Total foxes Total
time
Time
/fox
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16
1  Hans Sundgren SM5SVM 1000 76 15.03.05 11:53 98 100 100 100B 100B 100 100 99 100 100 98 99 100B 100 99
2  Bo Lenander SM5CJW 993 66 14.40.59 13:21 100 99 97 99 98 97 100B 96 100 100 100 100
3  Leif Zettervall SM5EZM 992 83 20.01.16 14:28 95 99 98 97 100 100 99 95 100B 95 97 99 97 99 100B 98
4  Jan Palmquist SM5FUG 979 86 21.10.32 14:46 99 96 97 96 98 94 98 100B 98 99 99 96 96 96 96
5  John Larsson SM5DAA 974 66 16.44.25 15:13 97 98 97 93 95 97 100B 97 95 98 98 97
6  Peter Kraft 969 72 14.55.18 17:13 92 99 98 99 98 96 98 100B 94 95
7  Rolf Svensson SM5DIY 967 73 24.44.10 20:20 100B 95 95 95 96 93 95 94 93 98 94 94 92 99 100B
8  Ingvar Anngård SM5DAT 958 68 20.56.28 18:29 94 94 93 95 96 92 96 96 95 100B 93 95 97
9  Lars Larsson SM5ANC 946 54 19.33.33 21:44 96 93 96 94 95 92 97 97 92 94
10  Christer Eriksson 787 43 9.32.01 13:18 97 100 96 100B 99 100 98 97
11  Jörn Nielssen SM5IFO 751 31 12.21.38 23:55 93 94 100B 94 91 94 92 93
12  Göran Backman SM5SIC 185 5 3.59.00 47:48 92 100N
13  Hanna SM5XYA 93 2 1.59.00 59:30 93
14  Ida 93 2 1.59.00 59:30 93
15  Håkan N 90 1 1.20.00 80:00 90
16  Kerstin 89 0 1.30.00 00:00 89
   Medhjälpare                                          
1  Leif Delin SM5HUR 100 0 00.00.00 00:00 100B
2  Nils-Olof Andersson SM5HCL 100 0 00.00.00 00:00 100B
3  Gunnar Ahl SM5CWV 200   100M 100M
4  Urban Eugenius SM5BTX 200   100M 100M
5  Erik SM5APS 200   100M 100M
6  George Loddby SM5NDI 100   100M
7  Per Lenander 100   100M
  Total no. starting         0 8 9 8 7+10 6+9 10 7 10 9 11 7 5 9 9 4 6
  Length, km         0 2.8 4.9 4.6 8 6.2 2.5 4.9 4.7 3.7 3.7 3.1 3.0 4.1 3.8 3.0 3.6

Resultat från tävlingarna 2002

2002: Apr 6 · Apr 20 · Apr 29 · May 4 · May 4 · May 13 · May 21 · May 27 · Jun 3 · Jun 10 · Aug 5 · Aug 12 ·Aug 19 · Aug 26 · Sep 14 · Sep 21
Statistik

 

April 6, Poängjakt P1 Tillberga
Rolf Svensson

Elljusspåret i Tillberga. Rolf hade lagt en backräv som låg endast 50 m från bilparkeringen. En ny rävjägare dök upp: Lasse Larsson SM6ANC från Sala med sällskap. SVM var ivrig fram för att hjälpa "en nybörjare" och började ställa lite enkla frågor. Efter ett tag förstod han dock att det nog inte behövdes någon introduktion. Lasse som kommer från Göteborg och Göteborgs rävjägare har över 40 års erfarenhet av RPO. Han började nämligen redan på 50-talet.

Att Lasse var en gammal "räv" bekräftades dessutom av resultaten. Trots att Lasse gick runt banan med stövlar och sällskap slog han flera av våra orienteringsklädda jägare som tränat hela vintern och dessutom köpt nya supersnabba orienteringsskor.

Rolf DIY som tagit över från HCL som resultatrapportör har utökat rapporteringen med en extra rapport som anger i vilken ordning löparna tog rävarna, uppskattad tid mellan rävarna samt banlängden vid det aktuella vägvalet. Att notera för denna jakt var att alla löparna tog olika vägval!

1	Bo	CJW	1.09.10	7
2 Jan FUG 1.20.22 7
3 Hans SVM 1.22.15 7
4 John DAA 1.38.20 7
5 Lasse ANC 1.54.50 7
6 Leif EZM 1.55.05 7
7 Ingvar DAT 1.59.00 7
8 Jörn IFO 1.39.00 4 Ordningsföljd, uppskattad rävtid och banlängd CJW 6 4 5 3 2 1 7 4 km
8 15 26 34 52 61 69
FUG 5 4 3 2 1 7 6 4,3 km
26 35 44 53 61 69 80
SVM 4 5 3 6 1 7 2 4,4 km
15 36 44 58 61 69 82
DAA 7 1 2 3 4 5 6 3,6 km
3 21 32 44 56 76 98
ANC 7 1 6 3 2 4 5 2,9 km
3 31 48 54 73 96 115
EZM 7 6 1 2 3 5 4 3,4 km
3 18 31 52 74 96 115
DAT 7 1 3 2 4 5 6 3,9 km
3 21 44 62 76 96 119
IFO 7 3 2 6 - - - 1,8 km
3 99

April 20, Poängjakt P2 Turbo
Nisse Andersson

Startplatsen låg som vanligt bakom Erikslund vid Bergslagsleden. Vid starten sprang SVM västerut, EZM norrut, många söderut och FUG österut. Resultatet blev att SVM, EZM och FUG tog var sin räv i första passet. Räven som låg söderut (1) dit de flesta drog sig låg dock på andra sidan E18 och de hann därför inte ta den förrän i andra passet (då även SVM dök upp där).

Peter fick tyvärr problem med sin pejlmottagare och hann bara ta 4 rävar.

1	Hans	SVM	1:01:40	7
2	Leif	EZM	1.22.30	7
3 John DAA 1.35.10 7 4 Christer 1.36.30 7
5 Jan FUG 1.42.02 7
6 Rolf DIY 1.53.40 7 7 Ingvar DAT 2.00.50 7
8 Lasse ANC 2.04.24 7
9 Peter 1.53.00 4 Ordningsföljd, uppskattad rävtid och banlängd SVM 2 1 7 6 5 4 3 4,9 km
3 11 29 37 45 56 62
EZM 6 2 1 7 3 4 5 5,2 km
8 27 31 49 64 76 83
DAA 1 2 6 7 3 5 4 5,1 km
11 27 37 49 64 77 95
Chr 1 2 6 5 3 4 7 5,9 km
11 27 37 45 64 74 97
FUG 7 3 4 5 6 2 1 5,2 km
9 23 35 57 78 93 101
DIY 1 2 7 6 5 4 3 5,1 km
11 27 49 68 86 106 113
DAT 1 2 6 7 3 4 5 5,1 km
11 32 48 69 84 106 121
ANC 1 2 7 6 5 4 3 5,1 km
22 42 59 78 96 115 124
Pet 2 1 7 3 3,1 km
113

April 29, Poängjakt P3 Turbo
Leif Delin

Den planerade startplatsen på västra sidan om skogen fick i sista stund ändras eftersom området var blockerat. Startplatsen blev istället längs industrileden längst norrut. DAT fick inte meddelandet och kom därför för sent till starten. De flesta sprang mot 1:an från starten, några hann ta den i 2:a passet medan några fick vänta till 3:e. Därefter skiljdes löparnas vägval.

Regnet hade lurat hela dagen och det regnade när vi kom i mål. Mörkret ställde nog till det för några som var ute länge denna första måndagsjakt.

1	Hans	SVM	1.27.40	7
2	Peter 		1.28.00	7
3 Leif EZM 1.31.20 7
4 Jan FUG 1.35.27 7
5 Lasse ANC 2.04.01 5
6 Rolf DIY 2.05.00 5
7 Jörn IFO 1.20.00 4
8 Ingvar DAT 1.27.50 3 Ordningsföljd, uppskattad rävtid och banlängd
SVM 1 6 3 7 4 2 5 4,9 km
21 37 44 59 65 83 88
Pet 1 5 2 3 7 4 6 4,6 km
31 47 53 64 69 75 88
EZM 5 2 3 7 4 6 1 5,1 km
26 32 44 49 55 77 91
FUG 1 5 2 3 7 6 4 5 km
21 45 53 63 69 77 95
ANC 1 5 2 6 3 3,6 km
31 67 82 108 124
DIY 1 6 4 7 3 3,3 km
51 77 95 110 125
IFO 1 3 6 4 3,3 km
80
DAT 1 2 5 2,3 km
51 72 88

May4, Poängjakt P4 Riddarhyttan
Hans Sundgren

Detta var en nationell 80 m jakt med deltagare från övriga klubbar i mellansverige under en dag som bjöd på regnskurar i princip hela dagen. Tävlingscentrum med omklädning och bastu var i Bäckegruvans kontor i anslutning till den höga gruvlaven. CWV var ansvarig för detta centrum och var dessutom start- och målfunktionär medan SVM la banor och sprang ut med kontrollerna. Internationella regler med skilda start- och målplatser samt startgrupper och startkorridorer tillämpades.

80m banan hade 17 startande från 4 klubbar i en mycket krävande teräng. 7 km fågelvägen, men dessutom ca:1 km upp och ner för alla backar och berg. Några löpare hade varit i terrängen tidigare; Bo S som åkte DM i skid-OL där 1982 (!) och Magnus med flera som var med på O-Ringen 1994.

ANC kom före DIY i den nationella tävlingen eftersom han kom in i mål före maxtiden 2 timmar. Hela resultatlistan.

Några kommentarer från löparna:
Bo, CJW 4 dagar efter tävlingen: Jag sprang 9 + 9 km - det känns fortfarande i benen!

Bo Söderqvist: Gick rätt hyfsat. Hade det varit riktigt flyt hade man nog kunnat springa 10 min bättre. Missade nog 1 pass på 2:an och ett på 1:an. Jag tog dom i ordningen 2,3,4,5,1.

1	Christer	1.19.16	5
2	Bo	CJW	1.26.58	5
3	Peter		1.34.18	5
4	Leif	EZM	1.39.05	5
5	Jan	FUG	1.39.18	5
6	Rolf	DIY	2.19.52	4
7	Lasse	ANC	1.52.18	5

Ordningsföljd, uppskattad rävtid och banlängd
CHE	2	4	3	5	1	M	7,7 km
15 25 35 50 75 79
CJW 3 2 4 5 1 M 7,6 km
25 30 40 55 82 87
Pet 3 2 4 5 1 M 7,6 km
25 35 45 60 90 94
EZM 2 3 4 5 1 M 7,1 km
25 35 45 65 95 99
FUG 2 5 4 3 1 M 7 km
20 50 65 73 95 99
DIY 3 2 4 5 1 M 7,6 km
28 42 73 99 130 140
ANC 3 4 5 1 M 5,4 km
23 40 71 106 112

May 4, Poängjakt P5 Riddarhyttan
Hans Sundgren

En 2-metersjakt i regn och 15 startande i krävande terräng. 6 km banlängd. FUG fick problem med rävsaxen och fick vända tillbaka för att hämta sin reservsax.

Området låg i anslutning till Bäckegruvan med mängder av små gruvhål i skogen. Vid räv 1 var det många som blev förundrade av kompassnålens beteende. Flera jägare rapporterade om 90-180 graders missvisning över ett litet lokalt område!

Starten låg vid en tjärn nedanför en skidbacke. FUG och EZM fick fina bäringar på 2m genom att springa uppför och pejla från skidbackens topp.

DIY lånade SVM:s "CJW-sax" och ANC fick låna Bengt Evertssons bulgariska sax. Båda hade i princip noll erfarenhet av 2m-jakt men klarade sig bra i den relativt långa och svåra banan. Hela resultatlistan.

Några kommentarer från löparna:
Bo Söderqvist: "Jag testade med att ha kompassen på saxen, vilket funkade bra när vi var hos Bengt i vintras. Nu gick det inte lika bra. Började misstänka att det inte var så lyckat efter ett tag då jag pejlade två sändare som var 90 grader mot varandra, men kompassen pekade norrut för båda.... Hade då fått alla rävar mot norr, även 2:an...... Det var en bra bana, blev totallurad och tog dom i ordningen 4,3,5,2,1, så det blev nog lite längre än 6 km ... Och sen åkte jag på det där vid 1:an! Det verkar som dom har glömt bort lite järn där..... "

Bengt Evertsson: "Tog rävarna i ordning 2-5-4-3-1. Det gick bra på 2, 5, 4 och trodde sedan att 1 och 3 låg där dom låg, fast tvärtom. Jag började jaga mot 1:an från 4:an men när jag kom upp en bit var det givet med 3:an före 1:an. La pass både på 3:an och 1:an."

Rolf. DIY: "Förutom 6 km fågelvägen var det 1 km upp och ner. 5:ans räv låg 100 m från väg 68, men 30 meter vertikalt. Från 5:an till 1:an fick man ta sig upp ytterligare 25-30m vertikalt. 4:an, som låg på andra sidan av vägen från 5:an medförde först klättring ner 30 m för att sedan klättra upp igen 45 m , men med stigning 1:10. Kompassen kunde man inte lita på. Vissa ställen hade felvisning 180 grader , speciellt i området mellan , räv 5 och räv 1. Felvisningen varade 50-100 meter, sedan var det bara felvisning +/-30 grader

1	Leif	EZM	1.51.05	5
2	Peter		1.54.50	5
3	Jan	FUG	1.58.10	5
4	Bo	CJW	1.59.25	5
5	Rolf	DIY	2.15.55	4
6	Lasse	ANC	2.01.25	3

Ordningsföljd, uppskattad rävtid och banlängd
EZM	2	5	4	3	1	M	6 km
22 45 65 80 105 111
FUG 2 5 4 3 1 M 6 km
32 50 65 80 105 113
Pet 2 5 4 3 1 M 6 km
22 45 60 80 105 115
CJW 2 4 3 5 1 M 6,4 km
22 50 70 90 110 119
DIY 2 5 4 1 M 5,2 km
28 70 95 120 136
ANC 2 4 5 M 4,8 km
32 80 95 121

May 13, Poängjakt P6 Tortuna
Jörn Nielssen

EZM som vann tog både räv 1 och 7 i första passet (!) för att sedan ta en räv per pass.

"Sicken" SM5SIC, som är nybörjare fick klara sig själv. Han gjorde det bra, för att vara första gången. Han kände på hur det var att pejla från joggingspåret de första 4 passen, innan han vågade sig ut i naturen och ta sin första räv.

Rolf: "En bra jakt med många olika vägval och lagom lång på 2,5 km. Får man en bläcka efter 6 rävar och springer ett helt pass i fel riktning, får man väl skylla sig själv."

1	Leif	EZM	  52.33	7
2	Bo	CJW	1.10.08	7
3	Peter		1.23.35	7
4	John	DAA	1.26.58	7
5	Christer	1.29.20	7
6	Ingvar	DAT	1.29.30	7
7	Jan	FUG	1.33.47	7
8	Rolf	DIY	1.49.50	7
9	Lasse	ANC	2.00.55	6
10	Göran	SIC	2.00.00	3

Ordningsföljd, uppskattad rävtid och banlängd
EZM	1	7	6	5	4	3	2	2,5 km
1 9 16 25 34 43 53
CJW 2 3 4 6 5 7 1 3,4 km
3 14 25 37 45 59 70
Pet 1 7 2 4 6 5 3 3,2 km
1 19 33 45 56 65 84
DAA 2 1 7 6 3 4 5 2,9 km
12 31 39 47 64 76 87
CHE 1 2 4 3 5 6 7 3,1 km
1 22 35 44 66 77 89
DAT 1 2 3 4 5 6 7 2,7 km
11 22 34 45 56 77 90
FUG 1 2 6 7 5 4 3 3 km
1 22 38 59 76 85 94
DIY 1 2 3 4 5 6 7 2,7 km
11 22 34 45 56 67 110
ANC 1 2 4 3 6 7 2,4 km
31 63 75 86 98 121
SIC 3 1 2 2,5 km
55 81 120

May 21, Poängjakt P7 Rönnby
Christer Eriksson

Startplatsen var längst in i skogen med infart från Lista Kärr. Vi fick börja med att rita in vägen på kartan eftersom den inte fanns med. Konstiga djurspår fanns vid startplatsen; ett stort lodjur enades vi om. Annars fanns det gott om älgspillning och lukt i området.

Rolf: "Detta var en typisk 3-pass jakt. 3 pass mellan varje räv, där man fick kliva över stock och sten och hoppa mellan tuvorna i alla kärren. Det fanns mycket få stigar och vägar att följa.

Räv 1 och 3 fick soppatorsk. Räv 1 viste vi från början att batterit var dåligt, varför vi fick rävpositionen redan vid start och skulle ta den som en orienteringsräv. Det var bara det att positionen inte var så exakt, så jag hitta den inte fast jag gick runt platsen ca 15 minuter. Både räv 1 och 3 fungerade ca 3 pass innan dom lade av. Alla hade sprungit mot norr för räv 2 eller 5 som första räv."

1	Hans	SVM	1.35.05	6
2 Leif EZM 1.49.29 6
3 Jan FUG 2.02.27 6
4 Lars ANC 1.55.30 5
5 Ingvar DAT 2.00.00 5
6 Rolf DIY 1.39.30 4
7 Jörn IFO 1.50.25 3 Ordningsföljd, uppskattad rävtid och banlängd SVM 5 2 6 7 1 4 4,9 km
17 42 58 69 81 95
EZM 5 2 6 4 1 7 5,2 km
17 42 58 74 81 109
FUG 5 7 1 6 4 2 5,7 km
37 57 71 85 105 122
ANC 2 5 7 6 4 3,8 km
13 37 70 88 116
DAT 2 5 7 6 4 3,8 km
23 56 88 106 120
DIY 5 2 6 7 3,3 km
36 61 78 100
IFO 5 7 6 2,3 km
46 79 110

May 27, Poängjakt P8 Hallstahammar
Jan Palmquist

Lätt regn hela dagen men uppehåll under kvällen. Vid starten så sprang de flesta iväg österut längs med vägen, bara för att få vända eftersom alla rävar låg västerut. Flera jägare fick därför alla rävar inom en ganska spetsig vinkel. SVM sprang dock rakt in i centrum av kartan och fick därmed bättre bäringar.

Rolf: Det var en låång och klurig jagt. FUG hade lagt 3 av rävarna längs med kartvikningen längst bort från starten. Det var lite svårigheter att pejla, då rävarna var förvånansvärt jämnstarka ända in i närstriden, så avståndsbedömningen blev lidande.

Endast 3 av de 10 startande lyckades springa runt och ta alla 7 rävarna. Idealtiden 51 minuter blir svårt att klara. 7-5-3-6-4-2-1 ger 4,7 km men sträckan 4-2 på 1030m är svårt att hinna på 7 minuter. Urban BTX var starter och tog dessutom in rävarna dagen efter med hjälp av APS. (?).

1	Hans	SVM	1.36.45	7
2 Christer 1.39.30 7
3 Bo CJW 1.56.00 7
4 Lars ANC 1.59.50 6
5 Peter 2.03.10 6 6 Leif EZM 2.06.00 6 7 Rolf DIY 2.03.00 5 8 John DAA 2.05.00 5 9 Ingvar DAT 1.54.00 4 10 Jörn IFO 2.03.15 4 Ordningsföljd, uppskattad rävtid och banlängd SVM 7 5 6 3 1 2 4 5,5 km
19 28 48 65 72 84 96
CHE 5 1 2 3 6 4 7 5,9 km
17 31 42 54 67 84 100
CJW 5 1 2 3 7 6 4 5,3 km
25 41 52 64 79 96 116
ANC 5 1 2 3 6 7 4,4 km
27 54 63 85 108 120
Pet 7 6 4 2 1 3 4,2 km
19 46 66 92 101 123
EZM 5 1 2 4 6 7 4,9 km
25 52 73 95 107 126
DIY 5 7 1 2 3 4,3 km
25 39 61 92 123
DAA 4 3 6 2 1 4,8 km
45 73 88 112 125
DAT 5 1 2 3 3,2 km
25 54 92 114
IFO 5 1 2 3 3,2 km
25 71 103 123

June 3, Poängjakt P9 Vedbo
Leif Zettervall

En mellanlång bana där ingen lyckades ta någon räv i första passet. Vi startade på parkeringsplatsen vid gamla Västra Sjukhuset och spreds åt två håll. Vi upptäckte snart att alla rävar var MYCKET väl gömda. En räv låg nergrävd i en mosse med en nedhängande gren från trädet där antennen satt. Många var vi som sprang omkring och trodde vi blivit tokiga. Lasse ANC såg inte till någon räv men när han klev på ett speciellt ställe, hördes en ton i hörluren. Han hade klivit på avstämningsknappen och kunde börja gräva fram stiftklämman!

Rolf: Leif hade haft spade med sig och grävt ner flera rävar. Räv 7 var besvärlig på flera sätt. Jag fick pejlingar 30-40 grader fel 500 m från räven. När man kom fram låg räven under 1/2 meter mossa i en myr. I övrigt bra område med många stormfällda träd att gömma rävarna i.

1	Christer	1.05.20	7
2	Hans	SVM	1.25.40	7
3 Jan FUG 1.27.25 7
4 Bo CJW 1.28.00 7
5 Ingvar DAT 1.28.20 7
6 John DAA 1.36.08 7
7 Jörn IFO 2.03.30 7
8 Rolf DIY 2.08.00 7
9 Lars ANC 1.42.15 6 Ordningsföljd, uppskattad rävtid och banlängd CHE 2 7 6 5 3 1 4 4 km
23 29 37 46 53 61 65
SVM 1 3 2 7 6 5 4 3,8 km
22 33 42 49 66 76 86
FUG 4 1 3 2 7 6 5 3,7 km
25 31 43 51 59 76 87
CJW 4 5 6 7 2 3 1 4 km
25 36 48 69 73 84 88
DAT 4 1 3 2 7 6 5 3,7 km
25 31 43 52 59 76 88
DAA 1 4 3 2 7 6 5 3,8 km
21 45 54 62 69 86 96
IFO 4 1 3 5 6 7 2 4 km
25 31 43 66 87 109 124
DIY 4 1 3 2 7 6 5 3,7 km
25 31 53 62 89 112 128
ANC 1 4 5 3 7 2 3,2 km
31 46 66 85 90 102

June 10, Poängjakt P10 Badelunda/Finnslätten
Bo Lenander

Leif hade otur och ramlade bakåt på en sten vid 4:an och spräckte ett revben. Han fick svåra smärtor, gick tillbaka tilll starten och blev hemskjusad.

Rolf: Det småregnade hela tiden. Med högt gräs och mycket snår, var det inte många cm2 av kläderna som var torra. Till vissa rävar var det spårsnö... jag menar spårgräs. Hade man tur vid närstriden kunde man vid räv1 och 3 se spår i gräset mot rävarna. SIC hade med sig 2 mycket unga rävjägare. Håkan N , en gammal rävjägare från 60? talet var med och testade sina kunskaper. Kerstin försökte pejla själv, men hade svårt med närstriden. Hon var framme vid 5ans? räv, men lyckades inte hitta den.

I övrigt var jagten bra. Lagom lång, där även jag hann nästan fram mellan rävarna under ett pass. Här finns banan (50 kB).

1	Hans	SVM	1.18.15	7
2 Jan FUG 1.21.50 7
3 Rolf DIY 1.40.40 7 4 John DAA 1.49.50 7 5 Ingvar DAT 2.09.00 7 6 Leif EZM 0.56.00 5 7 Lars ANC 1.58.05 5
8 Göran SIC 1.59.00 2
9 Hanna XYA 1.59.00 2
10 Ida 1.59.00 2 11 Håkan 1.20.00 1
12 Kerstin 1.30.00 1 Ordningsföljd, uppskattad rävtid och banlängd SVM 7 5 4 1 3 2 6 4,3 km
20 26 34 51 55 72 78
FUG 7 5 6 2 4 3 1 3,7 km
18 26 37 43 56 75 82
DIY 7 5 6 4 2 3 1 3,7 km
19 27 49 57 72 88 101
DAA 1 3 2 4 5 6 7 4,8 km
33 45 54 65 76 88 110
DAT 1 3 4 6 2 5 7 4,4 km
33 45 66 78 104 117 129
EZM 7 5 2 6 4 3,2 km
9 17 33 48 56
ANC 1 3 4 2 6 2,6 km
33 54 65 83 118
SIC 5 7 1,5 km
55 119
Hanna 5 7 1,5 km
55 119
Ida 5 7 1,5 km
55 119
Håkan 7 0,5 km
80
Kerstin 5? 1 km
90
väg1 1 3 7 5 4 2 6 4,1 km
11 14 19 28 36 43 48
väg2 1 3 4 2 6 5 7 3,9 km
11 24 36 42 48 56 59
väg3 7 5 6 2 4 3 1 3,7 km
9 17 28 32 36 45 51

August 5, Poängjakt P11 Dingtuna
John Larsson

En jakt där startfältet delades upp i två klungor; sydväst och nordost. De som sprang sydväst skulle ta bakräven, men det fanns ingen sådan.

Rolf: Upskattad tid vid rävarna verkar inte stämma. Jag såg/hörde 2 jägare vid 5:an eller eventuellt 1 jägare och älgtjuren jag jagade iväg några
hundra meter från 5:an. Jag tyckte det var Bosse, men hans tider och mina stämmer inte och jag kan inte lista ut vem det var då, DAT?.

1	Hans	SVM	  50.15	7
2 Jan FUG 1.14.34 7
3 Peter 1.19.50 7
4 Leif EZM 1.20.00 7
5 Bo CJW 1.44.30 7
6 Ingvar DAT 1.48.00 7
7 Rolf DIY 2.12.00 7 Ordningsföljd, uppskattad rävtid och banlängd SVM 3 1 6 2 5 4 7 3,7 km
14 22 28 33 38 46 50
FUG 7 2 6 1 5 4 3 3,2 km
19 33 39 52 57 65 75
Pet 4 3 5 1 6 2 7 3,1 km
16 24 37 52 69 73 80
EZM 4 3 1 6 5 2 7 3,8 km
16 24 43 58 67 73 80
CJW 7 6 1 5 3 2 4 4,3 km
20 38 52 67 75 93 105
DAT 3 4 7 2 5 1 6 3,7 km
24 35 41 54 77 93 108
DIY 7 2 6 1 5 4 3 3,2 km
40 53 60 72 86 107 132

August 12, Poängjakt P12 och KM-natt, Irsta
Ingvar Anngård

Endast 5 jägare samlades vid återbruksplatsen i Irsta. Starten gick 21.30 och vi behövde inte ha lampan tända första passet. Hans var den ende som sprang söderut för att ta bakräven. Tyvärr fanns det ingen sådan. Som synes blev det en jämn tävling där åtminstone de fyra första löparna alla har chans på KM-titeln senare i september.

Ingvar slapp hämta in sändarna efter tävlingen. Det gjorde istället APS och BTX nästa dag.

[map added later]

 

1	Bo	CJW	  57.30	5
2 Leif EZM 59.20 5
3 Hans SVM 59.50 5
4 John DAA 1.05.00 5
5 Jan FUG 1.16.50 5

Ordningsföljd, uppskattad rävtid och banlängd CJW 3 2 4 1 5 3,2 km

17 27 34 46 58
EZM 3 2 5 1 4 3,4 km
17 27 40 50 59
SVM 3 2 4 1 5 3,2 km
17 27 34 50 59
DAA 3 2 4 1 5 3,2 km
13 27 34 50 65
FUG 1 5 2 4 3 3,6 km
19 29 47 57 77

August 19, Poängjakt P13 Hallstahammar
Peter Kraft

När Peter skulle synka sändarna (för första gången själv) började han med att starta 1:an, väntade sedan 1 minut och startade 2:an, väntade 1 minut och startade 3:an osv. Resultatet blev att sändarna kom igång lite olika och sände i ordningsföljden 1-4-2-5-3.

Annars var det samling vid grusgropen ca 300 m in på Kvarnskogsvägen, och kartan var en preliminär version av Kvarnskogen 2003. För att efterlikna ett VM hade Peter ordnat med individuell start 18:30-19:15 med valfri starttid. Ca 700 m från samlingen fanns en startstämpel där man startade genom att stoppa i SportIdentbrickan.

Rolf: En lite annorlunda jakt, där rävarnas turordning manipulerats. Detta förvillade en hel del. Vi fick även samsas med jägarna i skogen, då bockjagten startat. Det small både högt och lågt. För att öka spänningen ytterligare hade Peter lagt 2:ans räv 5 meter från ett riktigt bebott rävgryt. Mamman var inte glad när jag kom, varför jag skyndsamt stämplade och drog mig undan.

Peter hade lånat orienterarnas elektroniska tidtagningsutrustning Sport-Ident. Nu kunde man direkt se vilka som möttes vid de olika rävarna. Bosse (1) och Christer (3) hade häng på varandra från räv 4-2-3, men Christer tappade ett pass ner till 5:an och ytterligare ett pass till 1:an. Hans, som blev 2:a tog rävarna i omvänd ordning.

1	Bo	CJW	  54.29	5
2 Hans SVM 1.01.56 5
3 Christer 1.04.34 5
4 Leif EZM 1.15.30 5
5 Jan FUG 1.16.18 5
6 John DAA 1.16.46 5
7 Rolf DIY 1.41.23 5
8 Ingvar DAT 1.37.00 4
9 Jörn IFO 1.54.31 4
1 Bo Lenander 54:29 34 32 33 35 31 M
15:08 23:54 38:33 47:12 52:51 54:29
15:08 8:46 14:39 8:39 5:39 1:38
2 Hans Sundgren 61:56 31 35 33 32 34 M
10:30 17:33 29:03 46:17 52:13 61:56
10:30 7:03 11:30 17:14 5:56 9:43
3 Christer Eriksson 64:34 34 32 33 35 31 M
13:29 21:23 36:14 50:09 62:41 64:34
13:29 7:54 14:51 13:55 12:32 1:53
4 Leif Zettervall 75:30 34 32 33 35 31 M
24:31 34:51 52:32 62:01 71:32 75:30
24:31 10:20 17:41 9:29 9:31 3:58
5 Jan PPalmquist 76:18 34 32 33 35 31 M
16:41 30:28 57:28 66:46 74:41 76:18
16:41 13:47 27:00 9:18 7:55 1:37
6 John Larsson 76:46 34 32 33 35 31 M
21:58 33:47 50:26 65:38 74:18 76:46
21:58 11:49 16:39 15:12 8:40 2:28
7 Rolf Svensson 101:23 34 32 33 31 35 M
34:58 43:20 64:24 89:28 97:28 101:23
34:58 8:22 21:04 25:04 8:00 3:55
8 Ingvar Anngård 97:00 M
(4 rävar, ingen SportIdentbricka) 97:00
9 Jörn Nielssen 114:31 31 35 34 33 M
16:28 34:40 58:14 101:17 114:31
16:28 18:12 23:34 43:03 13:14

Augusti 26 , Poängjakt P14 Hallstahammar (Riset)
Hans Sundgren

En träningsjakt inför VM dit 5 VRK:are skulle iväg veckan efter denna poängjakt. Det var alltså 5 rävar, 1-minutspass och målräv som gällde. Bo stod stilla vid starten hela första passet och nästan halva andra passet (=7 minuter). Därefter satte han fart. Ordentlig fart! Han lyckades underskrida banläggarens uppskattade segrartid med 10 minuter.

Rolf och Jörn startade annars bäst genom att ta 1:an i andra sändningspasset - då Bo stod kvar och pejlade. Sändarna var ojämnt gömda. 1:an var väl gömd vilket vållade Peter 3 extra pass som sluträv.

Banläggaren Hans använde ett metspö med tillbehör för att sätta upp antennerna. Ett metspö som Lasse Larsson ANC lånat ut. Slutsatsen var att det var mindre stressigt att lägga ut rävarna. Det lyckades på första försöket och antennerna kom alla upp ca 8 meter.

1	Bo	CJW	  42.15	5
2 Leif EZM 56.22 5
3 John DAA 1.02.05 5
4 Christer 1.03.30 5
5 Jan FUG 1.07.15 5
6 Ingvar DAT 1.13.08 5
7 Peter 1.18.05 5
8 Jörn IFO 1.21.40 5
9 Rolf DIY 1.27.45 5 Ordningsföljd, uppskattad rävtid och banlängd
CJW 3 5 2 4 1 M 3,8 km
13 19 27 35 40 42
EZM 5 3 1 4 2 M 3,9 km
15 23 36 44 52 56
DAA 1 4 2 3 5 M 4.0 km
11 24 32 43 50 62
CHE 1 4 2 5 3 M 3,8 km
16 24 32 45 53 64
FUG 5 3 1 4 2 M 3,9 km
20 28 41 48 57 67
DAT 1 4 2 3 5 M 4.0 km
11 24 37 48 60 73
Pet 3 5 2 4 1 M 3,8 k
23 35 57 69 76 78
IFO 1 4 2 5 3 M 3,8 km
7 18 37 55 68 82
DIY 1 4 2 3 5 M 4.0 km
7 18 32 60 70 88

September 14, Poängjakt P15 Hökåsen
Leif Zettervall

5-rävarsjakt med 1-minutspass med sluttid vid sista räven, ca 3 km i den bitvis svårsprungna terrängen i Hökåsen. Rolf och Hans sprang samma bana medan John valde eget spår.

Rolf: Den fina höstdagen till trots var vi bara 4 st som tävlade. Ingvar hade oturen att tappa sina glasögon vid 4:ans räv. Utan glasögon hittade han inte sina glasögon. Han fick enbart pejla till övriga rävar, då han inte såg att följa kartan. Vissa av rävarna var som vanligt nedgrävda. John tyckte inte om terängen, speciellt, eftersom han genade mellan 4:an och 5:an och gick ner i ett antal varghål.

1	Hans	SVM	  55.30	5
2 Rolf DIY 1.16.10 5 3 John DAA 1.34.37 5 4 Ingvar DAT 1.49.50 5 Ordningsföljd, uppskattad rävtid och banlängd
SVM 5 4 3 2 1 3,0 km
15 28 38 47 56
DIY 5 4 3 2 1 3.0 km
15 34 48 69 76
DAA 2 1 3 4 5 3,5 km
14 21 48 68 95
DAT 4 2 1 3 5 4,3 km
28 42 56 83 110

September 21, Poängjakt P16 + KM-dag, Tillberga
Rolf Svensson

Rolf: Jakten blev lite strulig, där troligen några blev missgynnade. Räv 3 var mycket svag. Bosse hörde den på 700 meters avstånd, men jag hörde den inte förrän på 400 meter. Antennen hade lossnat på sändaren. Jag han fram innan 3:e passet och rättade till felet. FUG och SVM hade då redan passerat utan att höra den. 6:ans räv sände ej alls . Den var nollställd när jag hämtade hem den. Något glapp i matningskretsen enligt FUG.

Jag hade ont i benen på kvällen och tänkte över hur långt jag gått på dagen. På morgonen 6,8 kmför att lägga ut rävarna. 5,5 km under jakten för att rätta till 3:an , filma vid 1:an och ta hem 6:an. 6 km för att ta hem rävarna efter jakten. Det blir över 18 kilometer, varav ca 7 km med minst 1 räv på ryggen. Inte undra på att det kändes i benen!

1	Bo	CJW	1.01.00	6
2 Hans SVM 1.17.10 6
3 Leif EZM 1.25.00 6
4 John DAA 1.29.55 6
5 Jan FUG 1.34.00 6
6 Peter 2.00.30 6

Ordningsföljd, uppskattad rävtid och banlängd
CJW 7 4 3 2 1 5 3,6 km
9 25 34 45 51 61
SVM 4 7 1 2 3 5 4,8 km
16 29 44 53 64 77
EZM 7 4 3 2 1 5 3,6 km
8 24 44 55 61 85
DAA 4 3 5 2 1 7 4,9 km
16 34 56 72 81 90
FUG 4 5 1 7 2 3 5,4 km
16 35 51 69 83 94
Pet 1 2 5 3 4 7 4,9 km
22 45 80 95 105 121

Klubbmästerskap 2002

Resultat KM 2002	Natt-etapp	Dag-etapp	Totalt
1 Bo CJW 57.30 5 1.01.00 6 1.58.00 11
2 Hans SVM 59.50 5 1.17.10 6 2.17.00 11
3 Leif EZM 59.20 5 1.25.00 6 2.24.20 11
4 John DAA 1.05.00 5 1.29.55 6 2.34.55 11
5 Jan FUG 1.16.50 5 1.34.00 6 2.50.50 11
6 Peter 2.00.30 6 2.00.30 6

Diverse statistik

Vem var flitigast?
FLIT 2002.

Flest deltagartillfällen 2002
Leif 16
Hans 15
Jan 15
Rolf 15
Ingvar 13
Bo 12
John 12
Peter 10
Lars 10
Christer 8
Jörn 8

 

Vem var bäst på att komma 2:a, 5:a och 6:a under året?
Det framgår av följande statistik.

Flest segrar Flest 2:a Flest 3:e Flest 4:e Flest 5:e Flest 6:e Flest 7:e
Hans 7 Leif Z 4 Jan 3 John 5 Jan 6 Rolf 4 Rolf 3
Bo 5 Hans 3 John 3 Leif Z 3 Ingvar 3 Leif Z 3 Jörn 3
Leif Z 2 Jan 3 Peter 3 Bo 2 Lars 2 Ingvar 3 Ingvar 2
Christer 2 Bo 2 Hans 2 Lars 2 Bo 1 John 2 Lars 2
    Peter 2 Leif Z 2 Christer 2 Rolf 1 Lars 1 Jan 1
    Rolf 1 Bo 1 Jan 1 Chritser 1 Peter 1 Peter 1
    Christer 1 Rolf 1 Ingvar 1 Peter 1        
        Christer 1                

 

Vem tog flest rävar?
MAXRÄV 2002.

Flest rävar 2002   Flest rävar 2001
Jan 86   Bo 91
Leif Z 83   John 87
Hans 76   Rolf 85
Rolf 73   Hans 73
Ingvar 68   Leif Z 62
Bo 66   Ingvar 59
John 66      

 

Vem var ute längst?
MAXTID 2002.

Längst tid i skogen 2002   Längst tid i skogen 2001
Rolf 24 h 44 min   Rolf 23 h 49 min
Jan 21 h 11 min   John 22 h 48 min
Ingvar 20 h 56 min   Bo 19 h 13 min
Leif Z 20 h 01 min   Ingvar 15 h 58 min
Lars 19 h 34 min   Leif Z 15 h 42 min
John 16 h 44 min   Hans 14 h 14 min

 

Vem spenderade minst tid per räv?
MINTID 2002.

Minst tid per räv 2002   Minst tid per räv 2001
Hans 11 min 53 s   Hans 11 min 42 s
Christer 13 min 18 s   Bo 12 min 40 s
Bo 13 min 21 s   Christer 13 min 15 s
Leif Z 14 min 28 s   Jan 13 min 50 s
Jan 14 min 46 s   Leif Z 15 min 11 s
John 15 min 13 s   Leif D 15 min 19 s

 

Vem var flitigaste arrangör?
ARRFLIT 2002.

Arrangemang 2002 Arrangemang 2001
  Banläggare Medhjälpare     Banläggare Medhjälpare
Hans 3   Hans 2 1
Rolf 2   Rolf 2
Leif Z 2   Leif Z 2
Gunnar 2   John (2)
Urban 2   Nisse 1 1
Erik 2   Leif D 1 1
        Jörn 1 1
        Ragge 1 1

Home Page
Edited by Hans Sundgren, SM5SVM.