Kurt Leuchovius Minne 2019

Modifierad: 2019-09-29
Skapad: 2019-08-12

 

Västerås Radioklubb utdelar årligen sedan år 2006, utmärkelsen:
Kurt Leuchovius Minne
– för förtjänstfull insats inom svensk rävjakt.


Mottagare av Kurt Leuchovius Minne 2019:

Leif Zettervall SM5EZM

För mångårigt, idogt, stödjande arbete – i bakgrunden.


Motivering:

Svensk rävjakt har sin grund i aktiviteter arrangerade i lokala klubbar. För att det ska fungera krävs det människor som ställer upp och rycker in där det behövs. Leif som är aktiv rävjägare sedan 1970-talet, är en sådan person.

Medan andra har konstruerat saxar och sändare har Leif byggt dem, både för sin egen klubb och andra. Han handhar sin förenings senaste uppsättning av sändare och sköter om dem med stor omtanke. Han förbereder dem inför varje tävling så det bara är för rävjaktsarrangörerna att hämta dem, tillsammans med kartor som Leif också ordnat.

Leif arbete är som smörjmedel i en förening. Det gör att allt fungerar utan att andra behöver tänka på det.


Leif mottog utmärkelsen vid SM-mötet i Sala den 21 september från Kurt Leuchovius son Magnus Leuchovius, under överinseende av VRK:s representant Peter Ljungström SM5KMU.

Leif mottager utmärkelsen från Peter Ljungström

Leif Zettervall SM5EZM

 


Utmärkelsen Kurt Leuchovius Minne – för förtjänstfull insats inom svensk rävjakt:
• utdelas årligen på SSA-RPO-SM-mötet
• mottagaren beslutas av styrelsen i Västerås Radioklubb, på rekommendation av RPO-sektionen
• personlig plakett
• plakett på utmärkelsen som mottagaren förfogar över under 1 år (inte infört)

Tidigare mottagare:

2018: Inställt.

2017: Gunnar Svensson SM0-6689: För att ha deltagit i nästan samtliga EM/VM med goda resultat och därigenom varit svensk rävjakts ansikte utåt i världen.

2016: András Paál HG0HK: För framtagning av sändare för Sprint och Foxoring – en stor hjälp för svenska rävjägare.

2015: Jitka Záková: För sin ambitiösa satsning inför VM i Kazakstan, där resultaten visade att hon är en av Sveriges mest framgångsrika rävjägare någonsin.

2014: Bo Lenander SM5CJW: För mångårig konstruktion av mottagare och sändare för rävjakt – och delgivande till andra genom byggbeskrivningar

2013: P-A Nordwaeger SM0BGU: För att ha gjort svensk rävjakt internationellt synlig

2012: Hans Sundgren: För hans oupphörliga arbete med att bygga upp och underhålla en plats på internet för svensk rävjakt. www.pejla.se.

2011: Erik Agrell: För ett målmedvetet och föredömligt genomförande av sitt första VM – med medaljer för Sverige som resultat.

2010: Rolf Svensson SM5DIY: För införandet av GPS-spår på webben – filmer som visar rävjägare och andra vad som händer i skogen.

2009: Alf Lindgren SM5IQ: För ett aktivt och utåtriktat främjande av rävjakt under, framförallt, de första decennierna i Sverige.

2008: Jan Palmquist SM5FUG: För nyskapande konstruktion av Mickel den första generationens mikrodatorstyrda nycklingsenhet för rävsändare.

2007: Raimo Hallgren SM5AXT: För det ambitiösa initiativet att inför VM 2006 trimma det svenska landslaget genom en serie specialanpassade träningstävlingar.

2006: Olle Nilsson, SM0KON: För innovativ konstruktion och produktion av en ny generation lättanvända rävjaktsändare för både 3,5 och 144 MHz.

html Tidigare mottagare