Kurt Leuchovius Minne 2021

Modifierad: 2021-10-09
Skapad: 2021-08-09

Västerås Radioklubb utdelar årligen sedan år 2006, utmärkelsen:
Kurt Leuchovius Minne
– för förtjänstfull insats inom svensk rävjakt.


Mottagare av Kurt Leuchovius Minne 2021:

Bo Lindell SM5AKF

För väsentligt bidrag i framtagandet av den första svenska transistoriserade “folksaxen”.


Motivering:

De första rävsaxarna var både tunga, klumpiga och lite ömtåliga. Under 50-talet började man ta fram saxar med halvledarteknik, dock utan större framgång. Det var först under 60-talet, som den första moderna saxen, byggd efter Bo SM5AKF:s grundkonstruktion, framtagen/presenterad som byggsats av Tobbe SM0BZR, togs fram. Detta underlättade räv-jagandet i Sverige.

Det är dessutom anmärkningsvärt att Bo, som deltog vid SM 1953, fortfarande är aktiv på rävjakter, nu 68 år senare, år 2021.


Bo mottog utmärkelsen vid SM-mötet i Hellasgården, Stockholm den 25 september från VRK:s representant Peter Ljungström SM5KMU.

Leif Zettervall SM5EZM

 


Utmärkelsen Kurt Leuchovius Minne – för förtjänstfull insats inom svensk rävjakt:
• utdelas årligen på SSA-RPO-SM-mötet
• mottagaren beslutas av styrelsen i Västerås Radioklubb, på rekommendation av RPO-sektionen
• personlig plakett
• plakett på utmärkelsen som mottagaren förfogar över under 1 år (inte infört)

Tidigare mottagare:

2020: Inställt.

2019: Leif Zettervall SM5EZM: För mångårigt, idogt, stödjande arbete – i bakgrunden.

2018: Inställt.

2017: Gunnar Svensson SM0-6689: För att ha deltagit i nästan samtliga EM/VM med goda resultat och därigenom varit svensk rävjakts ansikte utåt i världen.

2016: András Paál HG0HK: För framtagning av sändare för Sprint och Foxoring – en stor hjälp för svenska rävjägare.

2015: Jitka Záková: För sin ambitiösa satsning inför VM i Kazakstan, där resultaten visade att hon är en av Sveriges mest framgångsrika rävjägare någonsin.

2014: Bo Lenander SM5CJW: För mångårig konstruktion av mottagare och sändare för rävjakt – och delgivande till andra genom byggbeskrivningar

2013: P-A Nordwaeger SM0BGU: För att ha gjort svensk rävjakt internationellt synlig

2012: Hans Sundgren: För hans oupphörliga arbete med att bygga upp och underhålla en plats på internet för svensk rävjakt. www.pejla.se.

2011: Erik Agrell: För ett målmedvetet och föredömligt genomförande av sitt första VM – med medaljer för Sverige som resultat.

2010: Rolf Svensson SM5DIY: För införandet av GPS-spår på webben – filmer som visar rävjägare och andra vad som händer i skogen.

2009: Alf Lindgren SM5IQ: För ett aktivt och utåtriktat främjande av rävjakt under, framförallt, de första decennierna i Sverige.

2008: Jan Palmquist SM5FUG: För nyskapande konstruktion av Mickel den första generationens mikrodatorstyrda nycklingsenhet för rävsändare.

2007: Raimo Hallgren SM5AXT: För det ambitiösa initiativet att inför VM 2006 trimma det svenska landslaget genom en serie specialanpassade träningstävlingar.

2006: Olle Nilsson, SM0KON: För innovativ konstruktion och produktion av en ny generation lättanvända rävjaktsändare för både 3,5 och 144 MHz.

html Tidigare mottagare