Kurt Leuchovius Minne

Modifierad: 2021-10-09
Skapad: 2006-08-12

 

Västerås Radioklubb utdelar årligen utmärkelsen:
Kurt Leuchovius Minne
– för förtjänstfull insats inom svensk rävjakt
.


2020

Inställt.

2019


Mottagare av Kurt Leuchovius Minne 2019:

Leif Zettervall SM5EZM

För mångårigt, idogt, stödjande arbete – i bakgrunden.


Motivering:

Svensk rävjakt har sin grund i aktiviteter arrangerade i lokala klubbar. För att det ska fungera krävs det människor som ställer upp och rycker in där det behövs. Leif som är aktiv rävjägare sedan 1970-talet, är en sådan person.

Medan andra har konstruerat saxar och sändare har Leif byggt dem, både för sin egen klubb och andra. Han handhar sin förenings senaste uppsättning av sändare och sköter om dem med stor omtanke. Han förbereder dem inför varje tävling så det bara är för rävjaktsarrangörerna att hämta dem, tillsammans med kartor som Leif också ordnat.

Leif arbete är som smörjmedel i en förening. Det gör att allt fungerar utan att andra behöver tänka på det.


Leif mottog utmärkelsen vid SM-mötet i Sala den 21 september från Kurt Leuchovius son Magnus Leuchovius, under överinseende av VRK:s representant Peter Ljungström SM5KMU.

Leif mottager utmärkelsen från Peter Ljungström

Leif Zettervall SM5EZM

 

 

2018

Inställt.

2017


Mottagare av Kurt Leuchovius Minne 2017:

Gunnar Svensson, SM0-6689

För att ha deltagit i nästan samtliga EM/VM med goda resultat och därigenom varit svensk rävjakts ansikte utåt i världen.


Motivering:

Sedan 1961 då Gunnar deltog i det första EM som arrangerades och där han som junior vann 80-m kategorin, har han under åren deltagit i så gott som samtliga EM/VM som arrangerats i världen, oftast med mycket goda resultat. Senast 2016 i VM i Bulgarien tog Gunnar (still going strong) hem guld både individuellt och i lag i 80-m kategorin.


Gunnar mottog utmärkelsen på SM i rävjakt den 25 augusti i Hallsberg från VRK:s representant Peter Ljungström SM5KMU.

Gunnar Svensson, SM0-6689

Kurt Leuchovius Minne 2012 plakett

Kurt Leuchovius Minne 2012 plakett

2016


Mottagare av Kurt Leuchovius Minne 2016:

András Paál HG0HK

För framtagning av sändare för Sprint och Foxoring
– en stor hjälp för svenska rävjägare
.


Motivering:

Sedan år 2012 tävlar man vid rävjakts-EM och -VM, i grenarna Sprint och Foxoring. Dessa grenar kräver andra sändare än de som svenska radioklubbar haft tillgång till under lång tid. András tog år 2012 initiativ till att konstruera och bygga sändare som fungerar för dessa nya grenar. Sändarna har sedan dess använts vid både Nordiska Mästerskap och Ungerska Mästerskap, samt vid träningstävlingar i Sverige.

Förutom att konstruera och bygga sändare har András även arrangerat träningstävlingar i de nya grenarna. För radioklubbarna i Mälardalen har han årligen arrangerat både Sprint och Foxoring. Detta har underlättat för svenska rävjägare som kunnat förbereda sig för VM och EM.

András har varit rävjägare i Sverige sedan 2006 och svenska rävjägare kan vara tacksamma över att ha tillgång till hans teknik och arrangörsskap för Sprint och Foxoring.


András mottog utmärkelsen vid det kombinerade SRJ/VRK-klubbmästerskapet i Kallhäll den 9 oktober från VRK:s representant Hans Sundgren SM5SVM.

Andras mottager utmärkelsen från Hans Sundgren

András Paál HG0HK

Kurt Leuchovius Minne 2012 plakett

Kurt Leuchovius Minne 2012 plakett

 

2015


Mottagare av Kurt Leuchovius Minne 2015:

Jitka Záková

För sin ambitiösa satsning inför VM i Kazakstan, där resultaten visade att hon är en av Sveriges mest framgångsrika rävjägare någonsin.


Motivering:

Jitka har varit framgångsrik rävjägare i Sverige i mer än 10 år. År 2014 bestämde sig Jitka för att göra en extra seriös satsning för att tävla med den yttersta världseliten under VM i Kazakstan. Hon tränade hårt och prioriterade rävjakt under ett år för att vara på topp vid VM. Hennes uppladdning innefattade både träningsprogram och kostprogram.

Jitkas satsning resulterade i placeringarna 5, 8, 5 och 6 vid de fyra VM-grenarna. Hon blev slagen endast av löpare från Ryssland, Vitryssland, Ukraina, Tjeckien och Slovakien. Möjligen var Jitka själv inte nöjd med resultaten, men faktum är att Sverige aldrig haft och en mer framgångsrik löpare i det "riktiga" VM, dvs elitklassen.


Jitka mottog utmärkelsen på SM i rävjakt den 5 september i Riddarhyttan från VRK:s representant Hans Sundgren.

Jitka  mottager utmärkelsen från Hans Sundgren
Foto: SM5KRI Krister Eriksson

Jitka Zakova

Kurt Leuchovius Minne 2012 plakett

Kurt Leuchovius Minne 2012 plakett

2014


Mottagare av Kurt Leuchovius Minne 2014:

Bo Lenander SM5CJW

För mångårig konstruktion av mottagare och sändare för rävjakt – och delgivande till andra genom byggbeskrivningar.


Motivering:

Bosse har varit framgångsrik rävjägare i över 50 år. Under dessa år har han konstruerat och byggt rävsaxar för sin egen och andras användning. Men han har också delat med sig av sina konstruktioner till andra genom publicering av byggbeskrivningar. Hans design har därmed spritts utanför Västerås och Sverige.

De mest efterlängtade kontruktionerna skapade Bosse i samband med VM i Sverige år 1994. Tidigare hade svenskarna jagat räv i större utsträckning endast på 3,5 MHz. Till VM konstruerade Bosse de nödvändiga sändarna för 144 MHz. Dessutom tog han fram en rävsax för 144 MHz som byggdes i ett stort antal.

Bosses senaste konstruktion. publicerades år 2013 som byggprojekt i tidningen QTC och har färdigställts av rävjägare i Sverige och andra länder.


Utmärkelsen delgavs på SM i rävjakt den 23 augusti i Strängnäs. Men då Bo inte var närvarande överlämnades den vid en ceremoni hos Bo dagen efter från VRK:s representant Hans Sundgren.

Bo Lenander mottager utmärkelsen från Hans Sundgren
Foto: Ulla Pettersson

Bo Lenander SM5CJW

 

Kurt Leuchovius Minne 2012 plakett

Kurt Leuchovius Minne 2012 plakett

2013


Mottagare av Kurt Leuchovius Minne 2013:

P-A Nordwaeger SM0BGU

För att ha gjort svensk rävjakt internationellt synlig.


Motivering:

År 2011 blev P-A utnämnd till huvuddomare vid EM i Rumänien och år 2012 till huvuddomare vid VM i Serbien. Detta bekräftar hans höga status i internationella sammanhang. P-A har varit inbjuden "vanlig" domare på ett stort antal EM och VM under flera decennier. Han har dessutom envist fört svenska rävjägares talan internationellt, som SSA:s International ARDF Manager. P-A är också den som såg till att Sverige fick arrangera VM 1994 och var dessutom tävlingsansvarig.

P-A har gjort svensk rävjakt internationellt synlig, tillsammans med svenska löpares sportsliga insatser – men även där har P-A bidragit med ett VM-silver.


P-A mottog utmärkelsen på SM i rävjakt den 23 augusti i Hallsberg från VRK:s representant Hans Sundgren.

P-A Nordwaeger utmärkelsen från Hans Sundgren
Foto: Jan Palmquist SM5FUG

P-A Nordwaeger SM0BGU

 

Kurt Leuchovius Minne 2012 plakett

Kurt Leuchovius Minne 2012 plakett

2012


Mottagare av Kurt Leuchovius Minne 2012:

Hans Sundgren SM5SVM

För hans oupphörliga arbete med att bygga upp och
underhålla en plats på internet för svensk rävjakt.
www.pejla.se


Motivering:

Pejla.se är vår självklara samlingspunkt på internet, där aktiva radioorienterare hittar nyheter, tävlingsprogram och resultat.
Samtidigt fungerar den som radioorienteringens fönster mot omvärlden, med nybörjarinstruktioner och pedagogisk grafik, till och med ett RPO-spel. Allt detta är en mans verk.

Med aldrig sinande energi och fantasi håller Hans Sundgren webbplatsen, som han själv har skapat, ständigt aktuell.

Nominering: Göteborgs rävjägare


Hans mottog utmärkelsen på SM i rävjakt den 17 augusti i Göteborg från VRK:s representant Jan Palmquist.

Hans Sundgren  mottager utmärkelsen från Jan Palmquist
Foto: Robert Petersson SM6GHS

Hans Sundgren

 

Kurt Leuchovius Minne 2012 plakett

Kurt Leuchovius Minne 2012 plakett

2011


Mottagare av Kurt Leuchovius Minne 2011:

Erik Agrell

För ett målmedvetet och föredömligt genomförande av
sitt första VM – med medaljer för Sverige som resultat
.


Motivering:

Erik Agrell var 2010 en relativt ny rävjägare utan större internationella erfarenheter. Han beslutade sig för att vara med på sitt första VM och förberedde sig väl.

Resultatet blev att nationen Sverige tog ett lag-guld och lag-brons i H40.

Även Eriks lagkamrater har naturligtvis del i framgången och har belönats därför. Eriks seriösa inställning och sportsliga genomförande är dock ett föredöme som ger inspiration till andra rävjägare.


Erik mottog utmärkelsen på SM i rävjakt den 26 augusti i Fagersta från VRK:s representant Hans Sundgren.

Erik Agrell mottager utmärkelsen från Hans Sundgren
Foto: Jan Palmquist SM5FUG

Erik Agrell

 

Kurt Leuchovius Minne 2011 plakett

Kurt Leuchovius Minne 2011 plakett


2010


Mottagare av Kurt Leuchovius Minne 2010:

Rolf Svensson SM5DIY

För införandet av GPS-spår på webben – filmer som visar rävjägare och andra vad som händer i skogen.


Motivering:

Rolf Svensson har under det senaste året sammanställt animeringar av rävjägarnas väg genom skogen. För att göra animeringarna har Rolf förberett och lånat ut GPS-enheter till löpare för att sedan plocka hem dem, tömma dem på spåren, matcha kartan och producera filmen. En del löpare har under tiden skaffat egna GPS-enheter och skickat spåren till Rolf.

Att så enträget hantera GPS-enheter och den efterföljande dator-behandlingen, utan egen vinning, är beundransvärt.

Rävjägarna har fått ett bra analysverktyg. Dessutom har GPS-spåren väckt nyfikenhet hos icke-rävjägare och gjort det enklare att förklara charmen med rävjakt.


Rolf mottog utmärkelsen på SM i rävjakt den 4 september i Falun från VRK:s representant Hans Sundgren.

Rolf Svensson mottager utmärkelsen från Hans Sundgren
Foto: Lars Rask SM4MKF

Rolf Svensson SM5DIY

Kurt Leuchovius Minne 2010 plakett

Kurt Leuchovius Minne 2010 plakett

 


2009


Mottagare av Kurt Leuchovius Minne 2009:

Alf Lindgren SM5IQ

För ett aktivt och utåtriktat främjande av rävjakt under, framförallt, de första decennierna i Sverige.


Motivering:

Alf Lindgren är en förgrundsfigur för rävjaktens introduktion i Sverige i slutet av 40-talet. Han blev då naturligt SSA:s förste rävjaktsledare under ett decennium och tävlade även internationellt.

Förutom att vara en skicklig rävjägare konstruerade Alf också en rävsax på 50-talet som blev kallad "Folksaxen". Ett exempel på dess popularitet var att den kunde inköpas som byggsats från Elfa som sålde 500 exemplar. Rävjakt spreds även till allmänheten genom att Alf figurerade i ett antal tidningsartiklar, i t ex Aftonbladet.

Att vi springer rävjakt i Sverige nu drygt 60 år efter införandet är till mycket stor del frukten av Alfs arbete.


Alf mottog utmärkelsen på Täby Sändaramatörers höstmöte den 12 oktober från VRK:s representant Hans Sundgren.

Alf Lindgren mottager utmärkelsen från Hans Sundgren
Foto: Olle Nilsson, SM0KON

Alf Lindgren SM5IQ

Kurt Leuchovius Minne 2009 plakett

Kurt Leuchovius Minne 2009 Plakett


2008


Mottagare av Kurt Leuchovius Minne 2008:

Jan Palmquist SM5FUG

För nyskapande konstruktion av Mickel den första generationens mikrodatorstyrda nycklingsenhet för rävsändare.


Motivering:

Jan Palmquist konstruerade 1979, tillsammans med Jens Zander SM5HEV, en mikrodatorstyrd nycklingsenhet; Mickel. Mikroprocessorn var då en ny företeelse och konstruktörerna lyckades få in nycklingslogik, olika sändningscykler, nedräkningstimer och styrning av sifferdisplay i ett program på endast en kilobyte.

Jan har under åren bistått med både nyprogrammering och uppdatering av mikro-programmet. Hela 71 nycklingsenheter har byggts de efterföljande 25 åren och många används än idag.

Att en elektronisk konstruktion har överlevt så länge i tuff miljö är delvis tack vare på de människor som byggde robusta sändare baserade på Mickel, men också på att Mickel från början var en framsynt konstruktion.


Jan mottog utmärkelsen på SSA-RPO-SM-mötet i Göteborg den 16 augusti.

Jan Palmquist mottager utmärkelsen från Hans Sundgren
Foto: Bo Lenander, SM5CJW

Jan Palmquist SM5FUG

Kurt Leuchovius Minne 2008 plakett

Kurt Leuchovius Minne 2008 plakett

 

 


2007


Mottagare av Kurt Leuchovius Minne 2007:

Raimo Hallgren SM5AXT

För det ambitiösa initiativet att inför VM 2006 trimma det svenska landslaget genom en serie specialanpassade träningstävlingar.


Motivering:

Raimo Hallgren är en banläggare som alla andra i Eskilstuna. Inför VM i Bulgarien 2006 började han dock att, utanför det schemalagda träningsprogrammet, inbjuda till träningsjakter enligt internationella regler. Raimo ansåg att det svenska landslaget skulle få träna på banor som liknade VM-banor. Det innebar att han arrangerade en serie träningsjakter med skilda start och mål samt banlängder runt 9 km.

På det efterföljande VM:et kom Håkan Melin kom på 9:e plats i huvudklassen H21, som bäste västeuropé, och Gunnar Svensson tog silvermedalj i H60. Men framförallt - löparna kände sig väl förberedda.


Raimo mottog utmärkelsen på SSA-RPO-SM-mötet i Eskilstuna den 1 september.

Raimo Hallgren mottager utmärkelsen från Hans Sundgren
Foto: Jan Palmquist, SM5FUG

Raimo Hallgren SM5AXT

Kurt Leuchovius Minne 2007 plakett

Kurt Leuchovius Minne 2007 plakett

 

 


2006


Mottagare av Kurt Leuchovius Minne 2006:

Olle Nilsson SMØKON

För innovativ konstruktion och produktion av en ny generation lättanvända rävjaktsändare för både 3,5 och 144 MHz.


Motivering:

Olle Nilsson har under de senaste åren både konstruerat och byggt ett 20-tal nya sändare för rävjakt. Sändarna innehåller nya innovativa delar såsom tidstyrning via radiostyrd klocka DCF77. Konstruktionerna består av kombinerad 3,5/144MHz-sändare, mikrosändare för 3,5 MHz samt kompakta och lätthanterliga sändare för 144 MHz. Framträdande för konstruktionerna är att enheterna är mycket enkla att använda.

Sändarna är knutna till Stockholms Rävjägare men lånas ut vid behov. De har bl a använts vid årets SM både 144 MHz och 3,5 MHz.


Olle mottog utmärkelsen på SSA-RPO-SM-mötet i Örebro den 12 augusti.

Olle Nilsson mottager utmärkelsen från Hans Sungren
Foto: Jan Palmquist, SM5FUG

Olle Nilsson SM0KON

Kurt Leuchovius Minne 2006 plakett

Olle Nilsson, SM0KON

Kurt LeuKurt Leuchovius Minne 2006 plakett


Utmärkelsen Kurt Leuchovius Minne – för förtjänstfull insats inom svensk rävjakt:
• utdelas årligen på SSA-RPO-SM-mötet
• mottagaren beslutas av styrelsen i Västerås Radioklubb, på rekommendation av RPO-sektionen
• personlig plakett
• plakett på utmärkelsen som mottagaren förfogar över under 1 år.