Vad är radiopejlorientering? 1 apr 2007

RPO Sweden
Radiopejlorientering (RPO) är en sport som bygger på orientering, men där man inte vet kontrollernas läge vid start.
Sporten har smeknamnet "rävjakt" och i internationella sammanhang heter den ARDF, Amateur Radio Direction Finding.

Varje kontroll har en sändare och med hjälp av en pejlmottagare tar man reda på kontrollernas läge och och uppsöker dem. Den som tagit flest kontroller på kortast tid vinner.

Prova principen själv med Rasor-144. Du får en hjälpbäring och ska ta reda på 3 kontrollers lägen.

 

 


Svenska och internationella tävlingar

I södra Sverige är det tävlingar i princip varje vecka under sommarhalvåret. I Stockholm finns det tävlingar året om. Förutom dessa lokala arrangemang finns det nationella tävlingar liksom SM, NM, EM och vartannat år; VM.

Michael Hallgren, Östnytts reportage om SM RPO
Se Sport-TV:s referat från SM (1,5 min).

Starta med en tom karta

Radio-orientering skiljer sig från vanlig orientering. Förutom att hitta och stämpla kontrollerna, ska du dessutom ta reda på var de finns på kartan! Kontrollerna hittar man genom en kombination av radiopejling och vanlig orientering.

När kontrollen sänder är det bråttom

Radio-orientering ger dig adrenalin-kickar. När kontrollen börjar sända kan det vara bråttom. Om du är i närheten är det löpning med absolut högsta hastighet som gäller under den minut som sändaren ljuder.

En radio-orienterare måste under en tävling variera sin löpintensitet från 60% till 100%. Löpstyrka är viktigt men strategi, noggrannhet och sinnesnärvaro är lika viktigt.

Bengt Evertsson springer i mål VM 1998
Bengt Evertsson, under VM 1998.

Kontrollerna sänder en i taget

Varje kontroll sänder 1 minut vardera i sekvens.

Vid en tävling med 5 kontroller sänder alltså första kontrollen under minut 1. Andra kontrollen sänder direkt efter första, dvs minut 2, därefter tredje kontrollen minut 3 osv. Efter 5 minuter har alla fem sändarna sänt sitt första pass och första kontrollen börjar om igen på sitt andra pass under minut 6.

Så fortsätter det hela tävlingstiden. Lyssna på sändarna.

Sändningsschema

Ta kontrollerna i valfri ordning

Man får ta kontrollerna i valfri ordning och banlängden varierar mellan 6–10 km. Det gäller alltså att lista ut den mest optimala vägen mellan kontrollerna.

Det betyder att bland ett antal deltagare kommer det att finnas flera olika banalternativ, där några visar sig bättre än andra. På samma bana kan det se ut så här:

Löpare A: S-2-5-3-1-4-6-7
Löpare B: S-5-3-7-6-4-1-2
Löpare C: S-5-7-6-4-1-3-2

För att hitta den snabbaste banan måste man ta hänsyn till både kontrollernas sändningstider och deras uppskattade placering. Detta gör att strategiskt tänkande och effektiv pejlteknik ger utdelning. Det är också anledningen till att äldre löpare ibland vinner över mer löpstarka yngre löpare.

Stockholms rävjägare publicerar banvalsanalyser från sina tävlingar, t ex:
Djurgården 2004
Ekerö 2004

Utrustning

En radio-orienterare är utrustad med:

 • karta
 • kompass
 • penna
 • pejlmottagare

Läs mer under Utrustning.

Christer Erikssson RPO

Pejlmottagaren

Radio-orienterare är helt oberoende av andra system såsom GPS och mobiltelefoner. Man pejlar på radiosändarens radiovågor och man kan pejla sig fram till decimeteravstånd om så krävs.

Det finns två varianter på pejlmottagare för de två grenarna man tävlar i:

 • 144 MHz
 • 3,5 MHz

Byggsats 3,5 MHz pejlmottagare
Svensk pejlmottagare som
finns som byggsats.

Pejlmottagare för 144 MHz
Pejlmottagare för 3,5 MHz


 

Rita bäringar

Genom att pejla varje kontroll när den sänder kan man rita upp bäringar på sin karta. Och genom att sedan göra kompletterande pejlingar kommer man att få korsande bäringar som markerar kontrollernas läge.

Tävlingar

Nationellt och lokalt tävlingsprogram finns under Program.

Tävlingsformer

I radio-orientering tävlar man i följande tävlingsformer:

 • Enligt internationella regler med 5 kontroller och individuell start
 • Enligt svenska regler med 7 kontroller och gemensam start
 • Sprint på ett begränsat område med kort löptid och 5 kontroller

I Sverige har vi tävlingar både enligt internationella regler och svenska regler. Läs mer om de olika tävlingsformerna i Instruktion.

Gunnar Svensson VM 2002, 144 MHz

VM med ett 30-tal länder

Vartannat år är det VM dit varje nation får skicka 3 representanter vardera i herrklasserna M19, H21 (elit), M40, M50 och M60 samt damklasserna W19, W21 (elit), W35 och W50.

Resultat och referat från VM finns under Resultat > Arkiv.

Swedish Team ARDF 2006
RPO-landslaget 2006 i Bulgarien.

Man behöver inte tävla

Även om många tycker om tävlingsmomentet så finns de andra som uppskattar att kombinera natur och teknik utan att springa. På en del tävlingar används gömda sändare där bara stiftklämman sticker upp.

RPO ger dig möjlighet till:

 • att komma ut i okänd terräng och lära känna skogarna i omgivningen.
 • fysisk träning, i din egen takt.
 • utmaningen att tänka strategiskt under press.
 • att genom bra strategi och noggrannhet, slå mer fysiskt snabba deltagare på tävlingar.
 • att tävla internationellt och träffa radio-orienterare från hela världen.

Anders Eidenvall SM5EFX 2003
Anders Eidenvall,
pejlar kontroll på 3,5 MHz.

Varianter av radio-orientering

Förutom de officiella tävlingsformerna finns det ett antal varianter på radio-orientering som utövas då och då i Sverige:
Kombinerad orientering och rävjakt: På kartan finns orienteringskontroller inritade. När man kommer nära kontrollen, hör man en liten rävsändare som sänder med låg effekt. Det är räven man ska ta.
Bilrävjakt: I vissa länder åker man bil istället för att springa i skogen. I Sverige finns bilrävjakter på andra frekvenser.
Första-april-jakt: Här är allt tillåtet. T ex att ha sändare som rör sig under sändning, koppla antennen till ett stängsel, lägga sändaren ute på en ö så man får simma...
Andra färdmedel: I Göteborg anordnar man kanotjakter, i Västerås skridskojakter och i Stockholm kör man skidjakter.

 

I samarbete med radioklubbar

Av radiotekniska skäl, utövas radio-orientering inom amatörradioklubbar. Den som ansvarar för en tävling måste vara licenserad radioamatör, eftersom kontrollerna sänder på amatörradiofrekvenser.

De som utövar sporten är däremot oftast även medlemmar i vanliga orienteringsklubbar.

Den svenska organisationen finns under Svensk RPO-organisation.

RPO genom åren

Här är några nyckelår inom RPO:

 • 1948 Första RPO-aktiviteterna i Sverige
 • 1952 Första SM
 • 1961 Första EM
 • 1980 Första VM
 • 2001 Olle Nilsson Europamästare i klass M50

För mer detaljerad historik se Historik.

1958 RPO
Kjell Rombäck och
Arne Halling SM5AQN
diskuterar en rävs
position 1951.