RPO-regler för VRK

2017-07-21

Regler för Västerås Radioklubbs poängjakter och KM

Reviderade juli 1998, 2006 samt mars 2016.

§1 Allmänt

VRK:s poängjakter skall i tillämpliga delar följa de regler som ställts upp för SM i rävjakt. SOFT:s regler för orienteringslöpning ska också tillämpas, speciellt de som gäller uppträdandet i naturen.

§2 Säkerhet

Det ska av säkerhetsskäl finnas en ansvarig person vid starten. Denne ska föra en startlista. För de som ej är kända av startern, antecknas namn och telefonnummer.

§3 Målgång

Startkort ska alltid återlämnas till startern efter genomförd tävling. De tävlande bör stanna kvar på startplatsen tills alla kommit i mål.

§4 Rävar

Vid poängjakter kan rävarna vara obemannade men vid SM och nationella jakter bör de vara bemannade alternativt kan elektroniskt stämplingssystem användas. Förekommer obemannade rävar ska de tävlande upplysas om hur många de är. Tidtagning vid dessa får ske av de tävlande och tiden ska antecknas på startkortet.

§5 Kommunikation

Tvåmeters-förbindelse ska upprättas mellan bemannade rävar och startern, frekvens 145,525 MHz. "Hjälp-mig-hem"-sändare ska upprättas på startplatsen.

§6 Felaktig sändare

Nytt beslut taget på RPO-upptaktsmöte den 3:e mars 2016: Ingen hänsyn tas till sändare som är tyst, antenn som inte sitter fast, felaktig sändningsschema etc. Regeln som gäller är "det-blir-som-det-blir".

Före 2016 gällde: "Om någon sändare faller ur ska den strykas från jakten om den har varit tyst mer än 3 pass."

§7 Poängberäkning vid poängjakter

De 10 bästa resultaten adderas samman till slutpoängen. Följande alternativ ger 100 poäng:

Deltagare i poängjakt belönas med 100 poäng för placering 1, 99 för placering 2, 98 för placering 3, osv i fallande skala.

§8 Rävliggarligan

Vid varje jakt utdelas poäng till var och en som tjänstgör som funktionär i någon form.

§9 Annonsering

Varje jakt skall annonseras tävlingsdagen i VLT under lämplig rubrik.

§10 Klubbmästerskapet (ny paragraf dec 2006)

Klubbmästerskapet avgörs varje år och består av en nattetapp och dagetapp där sammanlagt resultat räknas. Klubbmästaren erhåller en inteckning i ett vandringspris. Tre inteckningar i följd alternativt totalt 5 inteckningar innebär att vandringspriset får behållas för gott, och ett nytt vandringspris anskaffas.

SLUT