Sportident för radio-orientering

www.pejla.se

2009-08-22

Sportident kan användas för radio-orientering. En typisk avläsningsenhet att använda i mål-sekreteriatet ser ut som nedan.

Dator med ansluten SportIdent masterenhet


SSA har ingen komplett utrustning för Sportident utan vid varje arrangemang måste man komplettera med att hyra eller låna utrustning.

Följande enheter kan lånas från SSA om så önskas:

Det som behövs utöver detta för en tävling med 7 kontroller är 10 basenheter BSF:

Om man använder den nya typen av basenheter BSF 8, behöver man heller inte programmera någon start/stopp-tid utan det är bara att sätta ut enheterna. De går igång vid första stämplingen.


SSA:s utrustning

USB masterenhet, BSM 7-USB

Enheten är en standard Sportident masterenhet med USB-anslutning. Den har ingen strömbrytare och behöver inte slås på eller av manuellt. En programmeringsstav för både gamla BSF 7 och nya BSF 8 basenheter ingår.

Enheten används för att läsa av löparbrickor efter målgång.

 

Rävjaktsprogrammet FjwW

Programmet FjwW är mycket kompetent och används som standard på VM och EM. Det fungerar lika bra vid en mindre tävling, dock kräver funktionen att "man går i mål". Om sluttid ska tas vid sista kontrollern måste man använda ett "fiktivt mål", som inte räknas.

Programmet är licenshanterat och kan användas på två sätt

Rävjaktsprogrammet FjwW

Ett exempel på vilka resultat-listor som kan genereras av FjwW finns på sidan om NM 2009.

pdf Handledning FjwW från NM 2009

 

RS232 till USB konverter

Konvertern används för att kunna ansluta även gamla Sportident avläsningsenheter som har RS232-anslutning, till datorn med rävjakstsprogrammet.

zip file Installationsprogram för konvertern [33 MB zip-fil]


Anslutning av masterenhet till ARDF-FjwW

För att ansluta en Sportident masterenhet och göra den och datorn beredd att läsa av löparbrickor, följ instruktionen nedan.

  1. Anslut masterenheten till en av datorns USB-portar. Lysdioden i masterenheten börjar då lysa.
  2. Starta ARDF-FjwW genom att dubbelklicka på aktuell tävlingsfil (tln-fil).
  3. Välj Interface ---> SPORTident.
  4. Ställ in COM-port 7 och USB 38400 och klicka OK.

  5. Nu öppnas avsläsningsfönstret och en grön symbol SI #12 ok bekräftar att kommunikationen är etablerad. Masterenhet är nu färdig att läsa av löparbrickor som registreras i FjwW.  6. När löparna har gått i mål, stick in löparbrickan i avläsningsenheten varvid den piper till samtidigt som tider vid kontrollerna visas i avläsningsfönstret. Alla avlästa tider lagras i en separat "korrigeringsfil" (kor) bredvid tävlingsfilen (tln).


Redigera tävlingsdata

Allmän tävlingsdata kan redigeras i tävlingsfönstret.

Där kan man lägga in antal kontroller, kontrollernas placering maxtid och andra allmänna data.


Justera måltid när man tar sluttid vid sista kontroll

Låt löparen målstämpla vid ett fiktivt mål och avläs löparbrickan.

Justera den registrerade måltiden till tiden som registrerats vid den sista kontrollern.

Detta görs i fönstret XXXXX