Arkiv: Nationella RPO-tävlingar

www.pejla.se

Modifierad: 2017-11-19
Skapad: 20xx-xx-xx

År Tävlingsprogram Tävlingar Sammanfattning Mer information
2012 html Program N1 Stockholm

N2 Kolsva

html Resultat N2

N3 Lindesberg

html Resultat N3

2011 html Program N1 Xxxxx

N2 Kumla

html Resultat N2

N3 Xx

2010 html Program N1 Flottsbro, Stockholm

html Inbjudan N1

pdf Resultat N1, 3,5 MHz
pdf Resultat N1, 144 MHz

N2 Uppsala

pdf Resultat N2  

N3 Västerås

pdf Inbjudan N3

pdf Resultat N3 3,5 MHz  
html Resultat N3 144 MHz

2009 html Program N1  

pdf Inbjudan N1a
pdf Inbjudan N1b

N2  

html N2b  

N3  

2008 html Program N1  

html Inbjudan N1

N2  

pdf Resultat N2 144 MHz
pdf Resultat N2 35 MHz

N3  

2007 html Program N1  

html Inbjudan N1
pdf Resultat N1

N2  

 

N3  

html Inbjudan N3
pdf Resultat N3

2006 html Program N1  

pdf Resultat N1 3,5 MHz
pdf Resultat N1 144 MHz
pdf Inbjudan N1

N2  

pdf Resultat N2 3,5 MHz
pdf Resultat N2 144 MHz
pdf Inbjudan N2
pdf VM-uttagning del 1

N3  

pdf Inbjudan N3

SRJ Open  

pdf Resultat

2005

html Program

   

html Inbjudan N1
pdf Resultat N1
pdf Inbjudan SRJ Open

2004 html Program N1, N2, N3  

html Inbjudan N1
html Inbjudan N2

2003 html Program N1, N2, N3  

html Resultat

SRJ Open  

pdf Resultat

2002 html Program N1, N2  

html Resultat

Oskarshamn  

html Inbjudan
html Resultat

2001        
2000   N1, N2   html Resultat
1999        
1998        
1997   N1  

html Resultat

Morokulien  

html Resultat

1996   N1 och SM-stafett  

html Resultat