Radiopejlorientering N3 i Stockholm

pejla.se

Modifierad: 2023-07-04
Skapad: 2023-06-11

Nationella uttagningstävlingar, Stockholm 10–11 juni 2023

Stockholms Rävjägare (SRJ) arrangerade nationella uttagningstävlingar och SM 144 MHz i radiopejl-orientering, lördag-söndag 10–11 juni 2023.

Tävlingsområdet var Törnskogen, Sollentuna.

Startfältet bestod av 24 rävjägare från Göteborg, Linköping, Örebro, Västerås, Skåne och Stockholm.

Funktionärer

Banläggare: Ingvar Ehrsson SA0AMM och Peder Haugaard-Pedersen SM0GNS.

Medhjälpare: PA Nordwaeger SM0BGU.

pdf Inbjudan


Resultat

 Livelox 3,5 MHz

 Livelox 144 MHz

3,5 MHz N3a, lördag 10 juni

SM 144 MHz N3b, söndag 11 juni

Resultatlistor

txt Alla

txt Per kategori

Resultatlistor

txt Alla

txt Per kategori

txt Lagtävling

Detaljerade data

Detaljerade data

Kontrollernas position

html Grafisk lista, per bana

html Löptidslista

html Individuella tider

Kontrollernas position

html Grafisk lista, per bana

html Löptidslista

html Individuella tider

Källdata

Originalfiler frÅn ARDF-FjwW 17.1.1.1 som textfiler, för referens.

html Tävlingsfil [.tln]

html Korrektionsfil [.kor]

Källdata

Originalfiler från ARDF-FjwW 17.1.1.1 som textfiler, för referens.

html Tävlingsfil [.tln]

html Korrektionsfil [.kor]