VRK KM-natt Rocklundaskogen

pejla.se

M;odifierad: 2016-08-09
Skapad: 2016-08-09

 

Resultat från VRK KM-natt och P11, 3,5 MHz, 2016-08-08

Banläggare: Rolf Svensson

Kontrollernas position

txt Resultatlista

html Grafisk lista, per bana

html Löptidslista

html Individuella tider

Källdata: Originalfiler från ARDF-FjwW 16.3.1.3 som textfiler, för referens:

html Tävlingsfil [.tln]

html Korrektionsfil [.kor]

 

Animering av löparnas vägval: Senare på www.hakasen.se