Radiopejlorientering N1 i Västerås

pejla.se

M;odifierad: 2014-04-27
Skapad: 2014-04-27

 

Nationella uttagningstävlingar, Västerås 26–27 april 2014

   

Västerås radioklubb, logoVästerås Radioklubb (VRK) arrangerade nationella uttagningstävlingar, lördag-söndag 26–27 april.

Startfältet bestod av 22 rävjägare från Örebro, Västerås, och Stockholm.

 

'pdf Inbjudan

'pdf PM

Funktionärer

Banläggare 3,5 MHz: John Larsson SM5DAA
Banläggare 144 MHz: Anders Ståhl
Bankontrollant: Donald Olofsson SM5ACQ
Domare: Lars Nordgren SM0OY
Kartor: Rolf Svensson SM5DIY och Leif Zettervall SM5EZM
Sändare: Leif Zettervall SM5EZM
Sekreteriat: Hans Sundgren SVM

 


video html5 autoplay by EasyHtml5Video.com v1.5.1

Resultat

3,5 MHz N1a, lördag 26 april

Banläggare: John Larsson SM5DAA

144 MHz N1b, söndag 27 april

Banläggare: Anders Ståhl

Resultatlistor

txt Per kategori

txt Alla

 

Resultatlistor

txt Per kategori

txt Alla

 

Detaljerade data

Detaljerade data

Kontrollernas position

html Grafisk lista, per bana

html Löptidslista

html Individuella tider

Kontrollernas position

html Grafisk lista, per bana

html Löptidslista

html Individuella tider

Källdata

Originalfiler från ARDF-FjwW 12.8.1.1 som textfiler, för referens.

html Tävlingsfil [.tln]

html Korrektionsfil [.kor]

Källdata

Originalfiler från ARDF-FjwW 12.8.1.1 som textfiler, för referens.

html Tävlingsfil [.tln]

html Korrektionsfil [.kor


Animering av löparnas vägval

Senare på www.hakasen.se