SM 2010 klassiskt 3,5 MHz i Falun

pejla.se

Modifierad: 2010-09-06
Skapad: 2010-09-05

 

Falu radioklubb, logotypFalu Radioklubb arrangerade Klassiskt Svenskt Mästerskap i radiopejlorientering, fredag-lördag 3-4 september 2010. Tävlingen bestod som vanligt av en natt- och en dagetapp på 3,5 MHz, där sammanlagt resultat räknades.

Centralförläggning var OK Kåres stuga vid Lugnet skidstadion, där det serverades nattmacka frukost och lunch.

Tävlingsledare: Jan SM4HFI
Banläggare: Lars SM4OY
Fotograf, biträdande tävlingsledare: Lars SM4MKF
Ansvarig mat kväll, natt och morgon: Esbjörn SA4AMZ
Ansvarig lunch: Patrik SM4YMP
Handräckning lunch: Familjen SM4YMP
Jury, handräckning mat kväll och natt: Ulf SM4CKW
Handräckning: Anders SM4YMO
Signalkontroll rävar: Göte SM4CUQ
Resultatlistor: Hans SM5SVM
Rävsändare: Olle SM0KON

pdf Inbjudan SM 2010

Rävjägarna före starten på dagetappen
Startfältet inför dagetappen, strax utanför Falun.
Foto: Lars Rask SM4MKF

 


Totalresultat SM klassiskt 3,5 MHz

Individuellt

  Förnamn Efternamn Signal Klass Lag Natt Dag Total Rävar
1 Håkan Melin H40 SRJ1 52:56 78:12 131.08 12
2 Bengt Evertsson SM4VMU H40 GBRJ 60:03 78:17 138.20 12
3 Erik Agrell H40 GBRJ 64:07 93:57 158.04 12
4 Jitka Zakova D21 SRJ3 86:21 92:11 178.32 12
5 Gunnar Svensson SM06689 H60 SRJ1 81:20 109:46 191.06 12
6 Ingvar Ehrsson SA0AMM H40 SRJ1 77:01 141:56 218.57 12
7 Jan Palmquist SM5FUG H50 VRK1 94:22 128:43 223.05 12
8 Henrik Lindell H40 SRJ2 82:30 151:16 233.46 12
9 Hans Sundgren SM5SVM H50 VRK2 95:58 138:38 234.36 12
10 Bo Lenander SM5CJW H60 VRK1 96:10 139:00 235.10 12
11 Rolf Svensson SM5DIY H60 VRK2 116:42 146:09 262.51 12
12 PA Nordwaeger SM0BGU H70 SRJ2 116:49 131:42 248.31 10
13 Bo Lindell SM5AKF H70 SRJ3 130:00 132:22 262.22 10
14 Olle Nilsson SM0KON H60 SRJ2 81:11 70:10 151.21 8
15 Leif Zettervall SM5EZM H60 VRK1 122:09 122.09 7
16 András Paál H60 SRJ3 105:41 105.41 4
17 Johan Simu H21 SRJ4 104:55 104:55 2

Per klass

  Förnamn Efternamn Signal Klass Lag Natt Dag Total Rävar
1 Jitka Zakova D21 SRJ3 86:21 92:11 178.32 12
1 Johan Simu H21 SRJ4 104:55 104:55 2
1 Håkan Melin H40 SRJ1 52:56 78:12 131.08 12
2 Bengt Evertsson SM4VMU H40 GBRJ 60:03 78:17 138.20 12
3 Erik Agrell H40 GBRJ 64:07 93:57 158.04 12
4 Ingvar Ehrsson SA0AMM H40 SRJ1 77:01 141:56 218.57 12
5 Henrik Lindell H40 SRJ2 82:30 151:16 233.46 12
1 Jan Palmquist SM5FUG H50 VRK1 94:22 128:43 223.05 12
2 Hans Sundgren SM5SVM H50 VRK2 95:58 138:38 234.36 12
1 Gunnar Svensson SM06689 H60 SRJ1 81:20 109:46 191.06 12
2 Bo Lenander SM5CJW H60 VRK1 96:10 139:00 235.10 12
3 Rolf Svensson SM5DIY H60 VRK2 116:42 146:09 262.51 12
4 Olle Nilsson SM0KON H60 SRJ2 81:11 70:10 151.21 8
5 Leif Zettervall SM5EZM H60 VRK1 122:09 122.09 7
6 András Paál H60 SRJ3 105:41 105.41 4
1 PA Nordwaeger SM0BGU H70 SRJ2 116:49 131:42 248.31 10
2 Bo Lindell SM5AKF H70 SRJ3 130:00 132:22 262.22 10

Lag (de 2 bästa resultaten inom laget på natt respektive dag)

1 GBRJ Evertsson, Bengt gt     GBRJ      296:24  24
Agrell, Erik      GBRJ     
2 SRJ1 Melin, Håkan     SRJ1      322:14 24
Svensson, Gunnar nar     SRJ1     
Ingvar Ehrsson     SRJ1     
3 VRK1 Lenander, Bo     VRK1      458:15 24
Palmquist, Jan     VRK1    
Zettervall, Leif     VRK1     
4 VRK2 Sundgren, Hans     VRK2      497:27 24
Svensson, Rolf     VRK2    
5 SRJ3 Paal, Andras     SRJ2      440:54 22
Jitka Zakova     SRJ2    
Bo Lindell     SRJ2    

 


Animering av löparnas vägval

Här presenteras några av löparnas vägval genom skogen som GPS-spår. Redigering: Rolf Svensson.

GPS-spår vid kontroll 2, nattetappen

Klass H40 och H50:

film Nattetappen 5 löpare [9 MB]: Håkan Melin, Erik Agrell, Ingvar Ehrsson, Jan Palmquist, Hans Sundgren

film Dagetappen 5 löpare [9 MB]: Håkan Melin, Erik Agrell, Ingvar Ehrsson, Jan Palmquist, Hans Sundgren

Klass H60 och H70:

film Nattetappen 5 löpare [9 MB]: Olle Nilsson, Bo Lenander, Rolf Svensson, PA Nordwaeger, Bo Lindell

film Dagetappen 6 löpare [6 MB]: Olle Nilsson, Bo Lenander, Rolf Svensson, PA Nordwaeger, Bo Lindell, Gunnar Svensson


Etappresultat

Nattetapp

Dagetapp

Resultatlistor

txt Nattetapp, individuellt

txt Nattetapp, lag

Resultatlistor

txt Dagetapp, individuellt

txt Dagetapp, lag

Detaljerade data

Detaljerade data

Nattetapp, med fiktivt mål

Resultaten är baserade på ett fiktivt mål. Detta gör att banlängder inte stämmer.

html Grafisk lista, per bana

html Löptidslista

html Individuella tider

Dagetapp, med fiktivt mål

Resultaten är baserade på ett fiktivt mål. Detta gör att banlängder inte stämmer.

html Grafisk lista, per bana

html Löptidslista

html Individuella tider

Källdata

Originalfiler från ARDF-FjwW 10.7.1 som textfiler, för referens.

html Tävlingsfil [.tln]

html Korrektionsfil [.kor]

Källdata

Originalfiler från ARDF-FjwW 10.7.1 som textfiler, för referens.

html Tävlingsfil [.tln]

html Korrektionsfil [.kor


Foton

Esbjörn Halsius vid datorn   Förberedelse i Kårestugan.
Fredag kväll och rävjägarna börjar anlända till Kårestugan. Matansvarige Esbjörn Halsius SA4AMZ kollar eposten.   Förberedelse av kartan inför natt-etappen. Bo Lenander, Erik Agrell och Rolf Svensson.
Foto: Lars Rask SM4MKF   Foto: Lars Rask SM4MKF
     
Rävjaktsdatorn och Jan Wedin SM4HFI   Bengt Evertsson SM4VMU med pannlampa
Löparna stämplade rävarna med sina SportIdent-brickor som sedan tömdes på sina tider inne vid sekreteriatet. Här övervakar Jan SM4HFI att tiderna presenteras som de ska.   Bengt Evertsson tillbaka efter en timmes rävjagande i skogen runt Lugnets skidstadion.
Foto: Lars Rask SM4MKF   Foto: Lars Rask SM4MKF
     
Lars Nordgren på trädgren över bäck.   Jan Wedin SM4HFI
Vissa löpare påstod att bäckarna på väg till dagetappens kontroll 2 inte gick att passera. Lars SM4OY visar här att de gick att passera torrskodd!   Jan SM4HFI har satt upp räv 1 för nattetappen: SportIdent, sändare 3.5 MHz samt den lilla orienteringsskärmen.
Foto: Jan Wedin SM4HFI   Foto: Lars Nordgren SM4OY
     
SM4MKF Lars Rask   Patrik med familj
Biträdande tävlingsledare Lars Rask SM4MKF.   Lördagslunchen tillagades av experterna i köket; Patrik Jansson SM4YMP med familj.
Foto: Lars Nordgren SM4OY   Foto: Lars Rask SM4MKF
     
Johan Simu och Jitka Zakova   Jitka och Jan koncentrerar sig
Johan Simu och Jitka Zakova lägger upp taktiken 5 minuter före start.   Jitka och Jan Palmquist några minuter före starten på dagetappen.
Foto: Lars Nordgren SM4OY   Foto: Lars Rask SM4MKF
     
Johan Simu och Jitka Zakova    
Erik Agrell funderar på en bra taktik för att snabbast ta 7 rävar.   X
Foto: Lars Nordgren SM4OY   Foto: Lars Rask SM4MKF