Svenskt RPO-program 2010

2010-06-20

 

Nationella och mästerskapstävlingar i radiopejlorientering i Sverige samt större internationella tävlingar under 2010.

Datum, tid Aktivitet Disciplin Plats Arrangör
Maj
7-8 fr-lö Nationell N1*) 3,5 och 144 MHz 3,5+144int Stockholm SRJ
29 Nationell N2*) 3,5 och 144 MHz 3,5+144int Uppsala BRJ och Ola
Juni
11-12 fr-lö Svenskt mästerskap 144 MHz *) samt Nationell N3 3,5 MHz *) 3,5+144int Västerås VRK
Juli
31–1 aug
lö–sö
Nordiskt mästerskap
3.5 och 144 MHz
3,5+144int Turku Finland html NM web
September
3-4 fr–lö Svenskt mästerskap 3,5 MHz,
natt och dag
3,5 MHz Falun SK4AO
pdf Inbjudan
13–18 må –lö Världsmästerskap
3.5 och 144 MHz
3,5+144int Kroatien  html VM web

*) Uttagningstävling till VM i september.