ardf.gif (15208 bytes)

 

 

 
Sist endret: 20.08.07      
 

 

 

NORDISK MESTERSKAP I RADIOORIENTERING

Tønsberg 2007

80m

DAMER

Plass Fnavn Enavn Klasse Land Poster Tid
1 Karin Garpestad Damer Nor 5 01:32:04
2 Inger H Andersen Damer Nor 5 02:05:09
3 Ring Laila Damer Nor 3 01:26:41
4 Anette Hansen Damer Dan 1 01:34:20

JUNIOR HERRER

Plass Fnavn Enavn Klasse Land Poster Tid
1 Martin Dons Junior Herrer Nor 5 01:05:02

OLDTIMER HERRER

Plass Fnavn Enavn Klasse Land Poster Tid
1 Evertsson Bengt OT herrer Swe 5 01:02:00
2 Christian Dons OT herrer Nor 5 01:05:41
3 Thomas Kaiser OT herrer Nor 5 01:12:30
4 Jon Sletvold OT herrer Nor 5 01:17:07
5 Hans Sundgren OT herrer Swe 5 01:34:32
6 Edwin Verburg OT herrer *Ned 5 01:36:36
7 Jan Palmquist OT herrer Swe 5 01:37:26
8 Per Jarle Eikeland OT herrer Nor 5 01:39:36
9 Øivind Solli OT herrer Nor 5 01:40:20
10 Villy Hansen OT herrer Dan 5 01:45:38
11 Ole Garpestad OT herrer Nor 4 02:16:34

SENIOR HERRER

Plass Fnavn Enavn Klasse Land Poster Tid
1 Evertsson Bjørn Senior Herrer Swe 5 01:39:17
2 Björn Dinse Senior Herrer *Ned 2 01:34:23

VETERAN

Plass Fnavn Enavn Klasse Land Poster Tid
1 Bo Lenander Veteran Swe 5 01:21:31
2 Leif Zetterwall Veteran Swe 5 01:22:35
3 Olle Nilsson Veteran Swe 5 01:22:45
4 Knut Heimdal Veteran Nor 5 01:27:12
5 Arne D. Christiansen Veteran Nor 5 01:31:45
6 Gunnar Svensson Veteran Swe 5 01:36:13
7 PA Nordwaeger Veteran Swe 5 01:38:57
8 Ivar Larsen Veteran Dan 5 01:42:35
9 Steinar Moen Veteran Nor 5 01:49:09
10 Gunnar Ringdal Veteran Nor 5 01:49:25
11 Arne Jensen Veteran Dan 5 01:49:26
12 Brynjar Røgeberg Veteran Nor 4 01:55:30
13 Peter Kaster Veteran Dan 4 **02:10:45

* Open class

**Juryen has reduced the time with 5 min.

Nordic 80m ARDF Champion 2007

Plass

Fnavn

Enavn

Klasse

Land

Poster

Tid

1

Evertsson Bengt Old timer herrer

Swe

5

01:02:00

1

Karin Garpestad Damer

Nor

5

01:32:04

2

Martin Dons Junior Herrer

Nor

5

01:05:02

3

Christian Dons Old timer herrer

Nor

5

01:05:41

4

Thomas Kaiser Old timer herrer

Nor

5

01:12:30

5

Jon Sletvold Old timer herrer

Nor

5

01:17:07

6 Bo Lenander Veteran

Swe

5

01:21:31

7 Leif Zetterwall Veteran

Swe

5

01:22:35

8 Olle Nilsson Veteran

Swe

5

01:22:45

9 Knut Heimdal Veteran

Nor

5

01:27:12

10 Arne D. Christiansen Veteran

Nor

5

01:31:45

12 Hans Sundgren Old timer herrer

Swe

5

01:34:32

13 Gunnar Svensson Veteran

Swe

5

01:36:13

14 Edwin Verburg Old timer herrer

Ned

5

01:36:36

15 Jan Palmquist Old timer herrer

Swe

5

01:37:26

16 PA Nordwaeger Veteran

Swe

5

01:38:57

17 Evertsson Bjørn Senior Herrer

Swe

5

01:39:17

18 Per Jarle Eikeland Old timer herrer

Nor

5

01:39:36

19 Øivind Solli Old timer herrer

Nor

5

01:40:20

20

Ivar Larsen Veteran

Dan

5

01:42:35

21

Villy Hansen Old timer herrer

Dan

5

01:45:38

22 Steinar Moen Old timer herrer

Nor

5

01:49:09

23 Gunnar Ringdal Veteran

Nor

5

01:49:25

24 Arne Jensen Veteran

Dan

5

01:49:26

25 Inger H Andersen Damer

Nor

5

02:05:09

26 Brynjar Røgeberg Veteran

Nor

4

01:55:30

27 Peter Kaster Veteran

Dan

4

02:15:45

28 Ole Garpestad Old timer herrer

Nor

4

02:16:34

29 Ring Laila Damer

Nor

3

01:26:41

30 Björn Dinse Senior Herrer

Ned

2

01:34:23

31 Anette Hansen Damer

Dan

1

01:34:20

 

Team competition

Lagkonkurranse 80m

Plass Fnavn Enavn Klasse Land Ant poster Tid Lagtid
1 Martin Dons Junior Herrer Nor 5

01:05:02

Christian Dons Old timer herrer Nor 5

01:05:41

2:10:43

1 Evertsson Bengt Old timer herrer Swe 5

01:02:00

Bo Lenander Veteran Swe 5

01:21:31

2:23:31

3 Ivar Larsen Veteran Dan 5

01:42:35

Villy Hansen Old timer herrer Dan 5

01:45:38

3:28:13

ÅPEN KLASSE
1 Edwin Verburg Old timer herrer Ned 5

01:36:36

Björn Dinse Senior Herrer Ned 2

01:34:23

3:10:59

 

Ytterligere informasjon finnes på: http://www.nrrl.no/List.asp?id=187

PDF generated 2009-02-03