ardf.gif (15208 bytes)

 

 

 
Sist endret: 20.08.07      
 

 

 

NORDISK MESTERSKAP I RADIOORIENTERING

T°nsberg 2007

2m

DAMER
Plass Fnavn Enavn Klasse Land Poster

Tid

1 Inger H Andersen damer Nor 3 01:45:25
2 Anette Hansen damer Dan 2 01:45:58
3 Ring Laila damer Nor 1 01:43:34
4 Karin Garpestad damer Nor 3 02:03:48
JUNIOR HERRER
Plass Fnavn Enavn Klasse Land Poster Tid
1 Martin Dons junior h. Nor 5 01:34:20
OLDTIMER HERRER
Plass Fnavn Enavn Klasse Land Poster Tid
1 Evertsson Bengt old timer Swe 5 01:12:25
2 Jon Aa. Sletvold old timer Nor 5 01:20:45
3 Edwin Verburg old timer Ned 5 *01:27:15
4 Christian Dons old timer Nor 5 01:35:48
5 Hans Sundgren old timer Swe 5 01:44:36
6 Jan Palmquist old timer Swe 4 01:56:45
7 Ole Garpestad old timer Nor 2 01:52:41
8 ěivind Solli old timer Nor 2 01:56:09
9 Villy Hansen old timer Dan 2 02:04:27
SENIOR HERRER
Plass Fnavn Enavn Klasse Land Poster Tid
1 Bj°rn Evertsson senior h. Swe 4 01:55:33
2 Bj÷rn Dinse Senior h. Ned 2 *01:51:52
VETERAN
Plass Fnavn Enavn Klasse Land Poster Tid
1 Steinar Moen veteran Nor 5 01:35:44
2 Arne Jensen veteran Dan 5 01:43:35
3 Olle Nilsson veteran Swe 5 01:57:17
4 Knut Heimdal veteran Nor 4 01:45:52
5 Gunnar Svensson veteran Swe 4 01:53:46
6 Arne D. Christiansen veteran Nor 4 01:59:04
7 Bo Lenander veteran Swe 4 01:59:37
8 Gunnar Ringdal veteran Nor 2 01:29:26
9 Peter Kaster veteran Dan 2 01:58:00
10 Ivar Larsen veteran Dan 1 01:17:24
11 Leif Zetterwall veteran Swe 1 01:19:13
12 PA Nordwaeger veteran Swe 2 02:02:13

* Open class

 

Nordic 2m ARDF Champion 2007

Startnr Fornavn Enavn Klasse Land Ant poster Tid
1 Evertsson Bengt old timer Swe 5 01:12:25
1 Inger H Andersen damer Nor 3 01:45:25
2 Jon Sletvold old timer Nor 5 01:20:45
3 Edwin Verburg old timer Ned 5 01:27:15
4 Martin Dons junior h. Nor 5 01:34:20
5 Steinar Moen old timer Nor 5 01:35:44
6 Christian Dons old timer Nor 5 01:35:48
7 Arne Jensen veteran Dan 5 01:43:35
8 Hans Sundgren old timer Swe 5 01:44:36
9 Olle Nilsson veteran Swe 5 01:57:17
10 Knut Heimdal veteran Nor 4 01:45:52
11 Gunnar Svensson veteran Swe 4 01:53:46
12 Bj°rn Evertsson senior h. Swe 4 01:55:33
13 Jan Palmquist old timer Swe 4 01:56:45
14 Arne D. Christiansen veteran Nor 4 01:59:04
15 Bo Lenander veteran Swe 4 01:59:37
17 Gunnar Ringdal veteran Nor 2 01:29:26
18 Anette Hansen damer Dan 2 01:45:58
19 Bj÷rn Dinse Senior h. Ned 2 01:51:52
20 Ole Garpestad old timer Nor 2 01:52:41
21 ěivind Solli old timer Nor 2 01:56:09
22 Peter Kaster veteran Dan 2 01:58:00
23 Ivar Larsen veteran Dan 1 01:17:24
24 Leif Zetterwall veteran Swe 1 01:19:13
25 Ring Laila damer Nor 1 01:43:34
26 Karin Garpestad damer Nor 3 02:03:48
26 PA Nordwaeger veteran Swe 2 02:02:13
26 Villy Hansen old timer Dan 2 02:04:27

Max time 02:00:00

Team competition

2 meter Lagkonkurranse

Plass

Fornavn

Enavn

Klasse

Land

Tid

Lagtid

NRAU

1

Jon Sletvold

old timer

Nor

01:20:45

Martin Dons

junior h.

Nor

01:34:20

2:55:05

2

Evertsson Bengt

old timer

Swe

01:12:25

Hans Sundgren

old timer

Swe

01:44:36

2:57:01

3

Arne Jensen

veteran

Dan

01:43:35

Anette Hansen

damer

Dan

01:45:58

3:29:33

┼PEN KLASSE

1

Edwin Verburg

old timer

Ned

01:27:15

Bj÷rn Dinse

Senior h.

Ned

01:51:52

3:19:07

http://www.nrrl.no/List.asp?id=187

PDF generated 2009-02-03