Inbjudan: Radio-orientering 14 juli 3 jul 2007

Västerås Radioklubb i samarbete med Eskilstuna Sändareamatörer inbjuder till
radio-orientering i samband med orienteringstävlingen Eskilstuna Weekend.

Datum:

Lördag 14 juli

Tävling;

144 MHz, 5 kontroller

Stämplingssystem:

EMIT-systemet (Regnly) Hyra av EMIT bricka 20 kr.

Vägvisning:

Tävlingscentrum  vid Kråksten, 2 km norr Svalboviken, ca 40 km söder Eskilstuna. Vägvisning från Lv 214 Hållsta därefter mot Äs, avfart mot Svalboviken, ca 33 km söder Eskilstuna.

Anmälan:

Samling ca 10.30
Första start 11.00

Karta:

Skala 1:10 000. ekvidistans 5 m, reviderad -07.

Terrängbeskrivning:

Skogsmark med måttligt stig- och vägnät. Småkuperad detaljrik terräng. God till mycket god framkomlighet. Vegetationen består av barr- och lövskog i varierande ålder.

Parkerinng:

Kostnad för parkering utan parkeringsdekal 20:-/dag.

Omkl/dusch:

Utomhus. IP Skogen.

Barnaktiviteter:

Miniknat och barnpassning

Servering:

Traditionell marka.

Sportförsäljning:

Information:

Leif Zettervall 021 18 48 67.