INBJUDAN:

Bergslagens Rävjägare inbjuder till Nationell tävling N 1 Lördagen den 16/4.

 

Tävlingen ingår även som uttagningstävling till EM.

 

SAMLING: Almby IK:s klubbstuga, Brickebacken, Örebro.

 Från Stockholm/ Västerås.

Ta av från E18 / E20 mot centrum, fortsätt Östra bangatan till Rudbecksgatan, denna gata byter namn till Norrköpingsvägen, fortsätt Norrköpingsvägen rakt första rondellen, Sväng V in på Åstadalsvägen, efter ca 700m sväng V in på Brickebergsv ca 400m, forsätt Ljungvägen snett V ca 200m framme. Skyltat från Åstadalsvägen med röda skyltar svart text RPO.

 

FÖRTÄRING: Matställen i Örebro. Alternativt egen matsäck.

 

OMKLÄDNING OCH DUSCH: I klubbstugan.

 

TÄVLINGSAVGIFT: ca 60 kr/ tävling för både 80 m och 2 m tävlingen. Karta, Omklädning, Sportident ingår.

 

STÄMPLING: Sportident. Medtag pinnar om du har (gärna flera). Ett fåtal pinnar finns att låna.

 

 

REGLER: Internationella med start och mål.

-          Antal rävar: 5. Ingen räv inom 750 m från start.

-          Avstånd mellan rävar minst 400 m.

-          Målgång: Vid på kartan markerat mål. Ingen målräv.

-          Markering av rävar: Liten, 10 x 10 cm, orienteringsskärm. Synligt inom någon meter

-          Startprocedur: Individuell start med en från varje klass.

-          VET/OLD/SEN/JUN/WOM var 5 minut.

-          Karta, oklistrad, utdelas 10 minuter före start tillsammans med startkort.

-          750 m ring runt start och 400 m ring runt mål är inritade.

-          Maxtid: 2 timmar.

 

 PRELIMINÄRT PROGRAM

 09.15 - 09.45 Samling Almby IK:s klubbstuga.

 09.45 Lottning av startordning för 80 m och 2 m, allmän info.

 10.00 Biltransport till startplats 80 m.

 10.20 Första startgrupp (en från varje klass) får karta + startkort.

 10.30 Första startgrupp startar.

 13.30 Avfärd till start 2 m .

 13.50 Första startgrupp (en från varje klass) får karta + startkort.

 14.00 Första startgrupp startar.

 17.00 Resultat.

 

 Välkomna önskar Bergslagens Rävjägare!

 

Bengt 070 - 5711184, bengt.evertsson@swipnet.se

Göran 070 - 2652616

Stig 070 - 4051782