Regler för ESA:s RPO-serie 2004

21 apr 2004

I RPO serien 2004 tävlas det om två priser:

* Tävlings-pris

* Deltagande-pris

Båda pris-tävlingarna är öppna för samtliga deltagare.

Tävlings-pris

Segraren och arrangören får 100poäng. Sedan en poäng mindre till siste deltagare.

Exempel: En tävling med 5 deltagare.

Arrangör 100 poäng
1:an   100 poäng
2:an    99 poäng
3:an    98 poäng
4:an    97 poäng
5:an    96 poäng

Prisutdelning vid sista deltävlingen i höst. MYCKET PRESTIGE OCH STOR ÄRA.

Deltagande-pris

Att deltaga:      6 poäng (betala startavgift 20kr och pejla på kontrollerna utan krav att hitta någon)
Arrangera tävling:  13 poäng
Att besöka kontroller: 1 poäng per kontroll.
Introducera nybörjare: 6 poäng.

I det fall en tävlande tar med en nybörjare och någon annan hjälper nybörjaren under tävlingen delas poängen på två. Tre poäng var. En person är bara nybörjare en gång. Att hjälpa någon andra och tredje gången ger 3p.

Exempel 1: Startar och hittar 4 kontroller. 6 p för start + 4 p för kontroller = 10p.

Exempel 2: Startar och ta med nybörjare hittar 2 kontroller. 6p för start.+ 6p för nybörjare +2p för kontroller =12p

Exempel 3: Arrangera och tar med nybörjare. 13p för arrangemang+6p för nybörjare =19p.

Prisutdelning: Vid sista deltävlingen i höst genomförs en lottdragning där 6 poäng ger en lott. För att få det utlottade priset krävs att man är på plats vid dragningen annars dras en ny lott tills det att en deltagare som är på plats vinner.

OBS: MYCKET FINT PRIS !