Kristianstad RPO-program 2004

13 feb 2004

Kristianstads Radioamatörer, SK7BQ anordnar följande rävjakter, RPO
under 2004 år. Övriga upplysningar. Se även KRA-webben.
Datum, tid
Vägbeskrivning, arrangör
April
lö 17

Lördagen den 17 april, med samling kl. 1330.
N.Åsum ca 3 km söder om Kristianstads centrum. Väganvisning: E22 - avtagsväg mot Norra Åsum - Åsumsvägen fram till avtagsväg mot Åsums kyrka - Köpingevägen fram till skylt RPO - vägvisning med RPO - skyltar fram till Viggotorp, samlingsplats, p-plats vid vår tidigare klubblokal. Jag tar hand om de som önskar en handledning i den ädla konsten att jaga rävar. Vi är glada om fler kommer till jakterna och riktar oss speciellt till scouterna i Kivik - Simrishamn….
Tävlingen.
Samling sker kl. 1330 och tävlingen startar kl. 1400 med tävlingstid 2 timmar.
Ansvarig: SM7BUN / H-G.

Maj
lö 15

Lördagen den 15 maj, med samling kl. 1330.
Specialtävling med tre olika tävlingsplatser. Transport mellan dessa platserna sker med bil.
Startplats: Åhus Kronoskog. Väganvisning: E22 - avtagsväg mot Åhus, väg 118 - i Åhus fortsätt mot Yngsjö - avtagsväg mot Äspet - skylt Fiskehamn - Åvägen - Kronoskogen - P-plats utmärkt med RPO - skylt. I Kronoskogen finns en räv utplacerad. Då denna räv tagits får tävlande anvisning om var de två övriga platserna finns. Karta finns endast för Kronoskogen de övriga rävarna skall tas utan karthjälpmedel.
Tävlingen.
Samling sker kl. 1330 och tävlingen startar kl 1400 med tävlingstid 2 timmar.
Ansvarig: SM7NCI, Leif

Juni
lö 12

Lördagen den 12 juni, med samling kl. 1330.
Degebergaområdet. Väghänvisning: I Degeberga tag Tingsvägen - Forsakarsvägen fram till parkeringsplatsen vid Forsakarsgården. Vi bjuder in Kivik - Simrishamn - scouterna att deltaga.
Tävlingen.
Samling sker kl. 1330 och tävlingen startar kl. 1400 med tävlingstid 2 timmar.
Ansvarig: SM7BUN/H-G.

Augusti
lö 21  

Lördagen den 21 augusti med samling kl 1330.
Klackabacken i Wä. Väganvisning: Från Kristianstad, Långebrogatan västerut , tag Snälltågsvägen mot Skepparslöv. I Skepparslöv tag till vänster, kör Skepparslövsvägen fram till T-korsningen med Stenmästarevägen och parkera på platsen vid den gamla kvarnen.
Tävlingen.
Samling sker kl. 1330 och tävlingen startar kl. 1400 med tävlingstid 2 timmar.
Ansvarig: SM7NCI /Leif.
Efter jakten bjuder Gunnar Vide på kaffe-fika på altanen, Gotiska Vägen 1 i Vä.

September
lö 18  

Lördagen den 18 september, med samling kl. 1330.
Fårabäcksområdet, sydost Kristianstad . Väganvisning: E22 - avtagsväg mot Åhus, väg 118 - fram till Rinkaby - avtagsväg mot Trolle Ljungby - Gälltoftavägen - Gälltofta by - avtagsväg mot Fårabäck 4 km - Stubbarovvägen - Kronegårdsvägen -
Fårabäcksvägen - Fårabäck - skylt RPO vid samlingsplatsen.
Tävlingen.
Samling sker kl. 1330 och tävlingen startar kl. 1400 med tävlingstid 2 timmar.
Ansvarig: Jan Åke Carlsson, SM7XGG (endast namnförslag på arrangör.)

Oktober
lö 16  

Lördagen den 16 oktober, med samling kl. 1300
OBS ! tiden kl. 1300 m.h.t. årstiden med kortare dagsljustid.
Bockebodaområdet, väster om Kristianstad . Väganvisning: På vägen mellan Kristianstad - Hässleholm, väg 21 finns en avtagsväg mot Bockeboda. Kör in på denna vägen och fortsätt till avtagsväg mot Bockatorpet. Fortsätt på vägen ca 900 m fram till Bockatorpet, Härlövs IF klubbstuga . RPO - skyltar finns från avtagsvägen på väg 21. Eventuellt kommer tävlingen att kombineras med information för Härlövs IF klubbmedlemmar.
Tävlingen.
Samling sker kl. 1300 och tävlingen startar kl. 1330 med tävlingstid 2 timmar.
Ansvarig: SM7XGG, Jan Åke.

November
lö 20  

Lördagen den 20 november, med samling kl. 1300.
Högskolan, Näsby fält i Kristianstad. Väganvisning: E22 - avtagsväg mot Näsby - Vilan- Allegatan - korsning med trafikljus, fortsätt rakt fram mot Högskolan - Härlövsängaleden - skylt Högskolan P - grusbelagd parkeringsplats, väster om Högskolan med skylt RPO är samlingsplats.
Tävlingen.
Samling sker kl. 1300 och tävlingen startar kl. 1330 med tävlingstid 2 timmar. Vid tävlingen är det tillåtet att använda transportmedel, cykel eller bil på tillåtna vägar.
Ansvarig: SM7BUN/H-G.

 

Övriga upplysningar om jakterna

3 rävar

I samtliga jakter har vi tre rävar som sänder i en minut var femte minut.
Exempel:
Räv 1 sänder MOT kl. 1330-1331.
Räv 2 sänder MOI kl. 1331-1332.
Räv 3 sänder MOS kl. 1332-1333.
Paus fram till nästa hel feminutsperiod då räv 1 ånyo sänder MOT kl. 1335-1336 , räv 2 MOI kl. 1336-1337, räv 3 MOS kl. 1337-1338 o.s.v.

Utrustning

Vi kan låna ut ett antal rävsaxar och kartor, orienteringskartor finns till ett billigt pris.
Medtag egna saxar, kompasser och visselpipor.

Samband

Deltagande i tävlingarna sker på egen risk men av säkerhetsskäl sker samband med de tävlande och jaktansvarig på 2 - metersbandet på vår sambandsfrekvens, 145,375 MHz. Vi disponerar 6 handapparater för utlåning till tävlande men tag med Din egen handapparat.
Vi passar sambandsfrekvensen med början en halv timma före samlingstidpunkten, för inlotsning och till dess samtliga kommit i mål.
För de som så önskar (t.ex. tävlande utan amatörsignal) kan inlotsning - säkerhetskommunikation även ske på mobiltelefon med de tävlingsansvariga.
SM7BUN/ H-G, mobil 070 - 35 05 297
SM7NCI/ Leif, mobil 070 - 35 05 297 (SM7BUN mobiltelefon)
SM7BHM/ Ewe, mobil 070 - 52 92 441.
SM7XGG/ Jan Åke mobil 0733 - 02 66 62
Ev. frågor besvaras per e-mail sm7bun@svessa.se eller per telefon 044-21 69 41

Välkomna es 73 de

SM7BUN / H-G.