Inbjudan N2, 3.5 & 144 MHz

3 maj 2004

Bergslagens Rävjägare inbjuder till Nationell tävling N 2 Lördagen den 15/5

 

Tävlingen ingår även som uttagningstävling till VM.

 

SAMLING: OK Alfernas klubbstuga i Klockhammar.

 

Ta av från E18 / E20 mot Närkes Kil (12 km). Efter Närkes Kils kyrka, ta till vänster mot Klockhammar (5 km). I Klockhammar skyltat med RPO-skyltar till OK Alfernas klubbstuga.

 

FÖRTÄRING: Matställen i Örebro ca 20 km. Egen matsäck rekommenderas!

 

OMKLÄDNING OCH DUSCH: I klubbstugan. Bastu finns.

 

TÄVLINGSAVGIFT: ca 50 kr för både 80 m och 2 m tävlingen.

 

 

REGLER: Internationella med start och mål.

-          Antal rävar: 5. Ingen räv inom 750 m från start.

-          Avstånd mellan rävar minst 400 m.

-          Målgång: Vid på kartan markerat mål. Ingen målräv.

-          Markering av rävar: Liten, 10 x 10 cm, orienteringsskärm. Synligt inom någon meter

 

-          Startprocedur: Individuell start med en från varje klass.

-          VET/OLD/SEN/JUN/WOM var 5 minut.

-          Karta, oklistrad, utdelas 10 minuter före start tillsammans med startkort.

 

-          750 m ring runt start och 400 m ring runt mål är inritade.

-          Maxtid: 2 timmar.

 

 PRELIMINÄRT PROGRAM

 

 09.00 - 09.30 Samling Klockhammar.

 

 09.30 Lottning av startordning för 80 m och 2 m, allmän info.

 

 09.50 Biltransport till startplats 80 m.

 

 10.20 Första startgrupp (en från varje klass) får karta + startkort.

 

 10.30 Första startgrupp startar.

 

 

 13.30 Avfärd till start 2 m .

 

 13.50 Första startgrupp (en från varje klass) får karta + startkort.

 

 14.00 Första startgrupp startar.

 

 17.00 Resultat.

 

 

 Välkomna önskar Bergslagens Rävjägare!

 

/ Sven 0708 – 280 281, Stig 070 - 405 17 82