SM i radiopejlorientering 2003

Updated
28 Dec 2003

Results from SM in Kristianstad, August 23-24, 2003.
Kristianstads Radioamatörer KRA bjöd på ett uppskattat RPO-SM-arrangemang den 23-24 augusti. Hans-Göran Svenssson SM7BUN var huvudansvarig med assistans av ett halvdussin klubbmedlemmar.

Blomkålsskoppa i skogen

En nyhet för året var att kvällsmålet efter nattjakten på lördagskvällen serverades direkt efter målgång - mitt ute i skogen, i mörkret. Detta uppskattades av löparna som samlades runt det provisoriska matbordet i sommarnatten där Carina serverade blomkålssoppa, mackor och dricka.

Envis rävjägare: Vilka rävar har jag tagit?

Under nattetappen fick en löpare (Gunnar S) problem med att veta vilka rävar som han besökt. Hade han varit vid alla eller saknades någon? För att ta reda på det sprang han hela vägen tillbaka till starten och stoppade in sin elektroniska tidtagningspinne i avläsaren som spottade fram att han saknade räv nr 3. Aha, snabbt ut i mörkret igen. Synd att 3:an låg längst bort... Ett lysande exempel på målmedvetenhet, envishet och att en rävjägare inte ger upp i första taget.

Utslagsgivande banor

Hans-Göran hade lagt banorna med bankontrollant Christer Eriksson i Västerås. Vid söndagens tävling med 7 rävar fanns det 10 olika banval representerade. Detta är det formella beviset på en bra bana. Listig kontrollplacering och stigrik terräng gjorde detta möjligt. "Det var roligt att löparna tyckte om banan. Jag har lagt ner några kvällar på att planera tävlingen och lägga banan. Synd att de föranmälda 9 ukrainarna inte fick visum och kunde deltaga. Vi i klubben blev mycket imponerade av de tävlandes prestationer. Klart att de är av elitklass. Att ta nattetappens 5 rävar på 41 minuter eller ca 8 minuter per räv imponerade. Likaså jaga upp alla 12 rävarna med snittid per räv på mindre än 10 minuter. Vi av oss kepsarna för en dylik uppvisning. Mycket trevligt att ha er alla här och vi fick även en hel del nyttiga tips vad gäller taktik och teknisk utrustning " kommenterade banläggaren Hans-Göran.

Melin svensk mästare nr 50

Vid detta 50:e SM sedan starten 1952 vann Håkan Melin från Stockholms Rävjägare. Skillnaden mellan Håkan och 2:an var dock bara 6 minuter, dvs mindre än ett sändningspass. Lagtävlingen vanns av kombinationslaget BRJ/ARDF-Grisen från Oskarshamn/Stockholm/Örebro.

Prisutdelningen förrättades av klubbordföranden Jan-Åke Carlsson SM7XGG, i Härlövs IF:s klubbstuga som var startplats på dagetappen. Klassegrarna förärades boken om Kristianstad.

Amatörer som har pejl på läget

KRA hade ordnat med pressvisning. Kristianstadbladet dök upp med både reporter och fotograf till söndagsmorgonen. Det resulterade i en artikel i måndagstidningen "Amatörer som har pejl på läget". SM7BUN talade dessutom i Radio Kristianstad senare på dagen i ett 6 minuter långt RPO-reportage.

Hängivna arrangörer + utrustningsstöd = bra tävlingar

KRA:s sätt att genomföra tävlingen på bjöd på en del nytänkande och visar att sporten tillförs idéer när "nya" radioklubbar anordnar detta arrangemang.

Stockholms Rävjägare med P-A Nordwaeger i spetsen stod för sändarna med tillbehör. På natten användes 5 st SSA-sändare och på dagen 7 st SRJ-sändare. P-A åkte ner en dag tidigare för planering och utbildning av rävutläggarna. Det elektroniska stämplingssystemet SportIdent kom från Västerås Radioklubb som lånat det från Hallstahammars OK.

KRA arrangerade ett trevligt och väl fungerande SM, det sydligaste SM sedan tävlingen startades 1952.

RESULTAT

Individuellt, klassegrarna i fet stil

   Namn      Signal Klubb Klass Tid&räv natt Tid&räv dag Tid&räv totalt
 1 Håkan Melin   -   SRJ   H21 0:42:23 5  1:16:27 7  1:58:50 12
 2 Bengt Evertsson SM4VMU BRJ   H21 0:50:26 5  1:15:01 7  2:05:27 12
 3 Hans Sundgren  SM5SVM VRK   H40 0:47:08 5  1:39:23 7  2:26:31 12
 4 Bo Söderqvist  -   Grisen H21 0:41:31 5  1:48:56 7  2:30:27 12
 5 Bo Lenander   SM5CJW VRK   H50 0:57:26 5  1:33:16 7  2:30:42 12
 6 Jan Palmquist  SM5FUG VRK   H40 1:04:18 5  1:45:35 7  2:49:43 12
 7 Olle Nilsson  SM0KON SRJ   H60 1:04:28 5  1:45:51 7  2:50:19 12
 8 Magnus Holmberg -   Grisen H21 0:47:03 5  2:06:04 7  2:53:07 12
 9 Clas Thorén   -   SRJ   H60 1:10:40 5  2:03:35 7  3:14:15 12
 10 Gunnar Svensson -   SRJ   H50 1:43:11 5  1:31:27 7  3:14:38 12
 11 Bo Lindell   SM5AKF SRJ   H60 1:13:46 5  2:17:12 7  3:30:58 12
 12 P-A Nordwaeger SM0BGU SRJ   H60 1:24:29 5  2:17:55 7  3:32:24 12
 13 Leif Zettervall SM5EZM VRK   H60 1:02:57 5  -      1:02:57 5

Lagtävlingen

1 BRJ/ARDF-Grisen 4:35:54 
 Bengt Evertsson
 Bo Söderqvist
 Magnus Holmberg
2 VRK       4:57:13 
Hans Sundgren Bo Lenander Jan Palmquist
3 SRJ, lag 1   5:13:28 
 Håkan Melin
 Gunnar Svensson
 Bo Lindell

Ordningsföljd

Nattetapp – 7 olika banval

Dagetapp – 10 olika banval

54123        Håkan Melin

                 Bo Söderqvist   

                 Magnus Holmberg                          

                 Hans Sundgren 

                

54321        Bengt Evertsson                             

                 Leif Zettervall

                 Bo Lindell

 

14235        Jan Palmquist  

                 P-A Nordwaeger

 

53412        Bo Lenander

 

53241        Clas Thorén      

 

12345        Olle Nilsson     

 

1245M3     Gunnar Svensson                           

 

1236547    Hans Sundgren

                 Bo Lindell

 

2176453    Bo Söderqvist

                 Clas Thorén

 

1256374    Jan Palmquist

 

2136745    Håkan Melin

 

2136574    P-A Nordwaeger

 

2174563    Bo Lenander

 

2174635    Gunnar Svensson

 

2176354    Olle Nilsson

 

2176543    Magnus Holmberg

 

3456712    Bengt Evertsson

 

Bildspel från SM7BUN


Reportage i Kristianstadbladet


Radioreportage från Sveriges Radio Kristianstad

Reporter: Bosse Klaar

Intervjuad: Hans-Göran Svensson, söndagen den 24 augusti 2003

MP3-fil, 2,6 MB, 5:39 minuter.


Inbjudan: Uppdaterad:
2003-03-31

SM i radiopejl-orientering 2003

Kristianstads Radioamatörer

Kristianstads Radioamatörer – KRA inbjuder till:
Öppna SM i radiopejlorientering 2003,
lördag, söndag den 23–24 augusti
.

Tävlingen är öppen även för utländska deltagare.

English

 

Samling:

Charlottsborgs camping och vandrarhem, Kristianstad.

Klasser:

Herrar: H19, H21, H40, H50, H60.
Damer: D19, D21, D35, D50.
Nybörjarklass.
Lag, herrar: De 2 bästa i ett föranmält 3-mannalag.
Lag, damer: De 2 bästa i ett föranmält 3-mannalag.

Banlängd:

Nattetapp: 4–6 km.
Dagetapp: 6–8 km.

Tider, preliminära:

Lördag 23 augusti
16.00-18.00 ankomst, välkomstfika
18.30 SM-möte
20.00 Avfärd till nattetapp
21.30 Start nattetapp 3.5 MHz

Söndag 24 augusti
08.00 Avfärd till dagetapp
09.00 Start dagetapp 3.5 MHz
14.00 Prisutdelning

Startprocedur:

Karta och startkort delas ut före start. Gemensam start.

Antal kontroller:

Nattetapp: 5 st med 5-minuterscykel (5-minuterscykel är avvikelse från nuvarande SM-regler)
Dagetapp: 7 st med 10-minuterscykel.
Alla klasser ska ta samtliga kontroller.

Karta:

Lördag - ritad och tryckt Xxxx, skala 1:15000 ekvidistans 2,5 m.
Söndag - ritad och tryckt 19xx, skala 1:15000 ekvidistans 2,5 m.

Stämpling:

Stiftklämmor.

Maxtid:

2-3 timmar beroende på terräng och väder. Anslås före start.

Startavgift:

Ca 200 kr förutom logikostnad. Exakt summa bestäms tävlingsdagen.

Anmälan, tävling:

Senast 20 juli via e-post sm5fug@svessa.se, eller telefon 021-12 22 04.
Efteranmälan tas emot t o m 15 augusti.

Anmälan, logi:

Charlottsborgs vandrarhem och camping 044-210767. Boka logi på egen hand, i god tid.

Banläggare:

Hans-Göran Svensson, SM7BUN.

Upplysningar:

Jan Palmquist sm5fug@svessa.se, eller telefon 021-12 22 04.

 

 

Välkomna önskar Kristianstads Radioamatörer genom SM7BUN och SM5FUG.

 


Invitation: Updated:
2003-03-31

The Swedish Open ARDF Championships 2003

Kristianstads Radioamatörer

Kristianstads Radioamatörer – KRA invites to:
The Swedish open ARDF Championships 2003,
Saturday, Sunday 23–24 August
.

The Championships are open to international competitors.

Swedish

 

Location:

Charlottsborgs Youth Hostel and Camping, Kristianstad in the very southern part of Sweden.

Categories:

Men: M19, M21, M40, M50, M60.
Women: W19, W21, W35, W50.
Beginners class.
Team, men: The 2 best in a specified 3-member team.
Team, women: The 2 best in a specified 3-member team.

Track length:

Night race: 4–6 km.
Day race: 6–8 km.

Times, preliminary:

Saturday 23 August
16.00-18.00 Arrival, coffee
18.30 Swedish ARDF meeting
20.00 Departure to night race
21.30 Start of night race, 3.5 MHz

Sunday 24 August
08.00 Departure to day race
09.00 Start of day race, 3.5 MHz
14.00 Awarding ceremony

Starting procedure:

Map and starting ticket are received before start.
All participants start simultaneously.

No. of posts:

Night race: 5 transmitters with 5-minute duty cycle.
Day race: 7 transmitters with 10-minute duty cycle.
All competitors should visit all posts regardless of category.

Maps:

Saturday - 19xx, scale 1:15000 vertical contour interval 2,5 m.
Sunday - 19xx, scale 1:15000 vertical contour interval 2,5 m.

Checking devices:

Punching devices of conventional orienteering type.

Maximum time:

2-3 hours depending on terrain and weather.

Application fee:

Approx. 200 SEK (~20 Euro) excluding accomodation. The exact amount is specified at the competition day.

Application for competition:

At the latest 20 July by email to sm5fug@svessa.se, or by telephone +4621 12 22 04.
Late application allowed until 15 August.

Application for accomodation:

Charlottsborgs Youth Hostel and Camping +4644-210767.
Make your personal reservation in due time.

Track designer:

Hans-Göran Svensson, SM7BUN.

More information:

Jan Palmquist via email sm5fug@svessa.se, or telephone +4621 12 22 04.

 

 

Welcome! Kristianstads Radioamatörer through SM7BUN and SM5FUG.