Resultat nationella tävlingar 2003

17 Jul 2003

N1, 12 april, Domarudden, Stockholm (SRJ)

P-A/BGU, Alf/IQ, Johan/RGH, Sven Carlsson.

Banlängderna var strax över 5 km på 80m-jakten och strax under 5 km på 2m-jakten men varierar naturligtvis med banvalet. Dessutom gjorde den tunga, blöta snön inte jakten lättare.

80m -----
Signal/namn Klass Tid Rävar Plac klass totalt Håkan Melin M21 0.54.01 5 1 1
Magnus Holmberg M21 0.58.24 5 2 3
SVM/Hans M40 0.56.43 5 1 2
Peter Kraft M40 1.14.40 5 2 6
FUG/Jan M40 1.16.09 5 3 8
CJW/Bo M50 1.05.52 5 1 4
Gunnar Svensson M50 1.18.47 5 2 9
Clas Thorén M50 1.44.31 5 3 12
DIY/Rolf M50 1.52.02 5 4 13
KON/Olle M60 1.09.05 5 1 5
EZM/Leif M60 1.15.58 5 2 7
Gunnar Fagerberg M60 1.23.40 5 3 10
AKF/Bo M60 1.31.49 5 4 11


2m -----
Håkan Melin M21 0.54.33 5 1 1
Magnus Holmberg M21 1.21.47 5 2 2
SVM/Hans M40 1.24.15 5 1 3
Peter Kraft M40 1.50.23 5 2 8
FUG/Jan M40 övertid 4 3 -
Gunnar Svensson M50 1.29.38 5 1 5
CJW/Bo M50 1.30.14 5 2 6
Clas Thorén M50 1.25.05 2 3 9
DIY/Rolf M50 övertid 3 4 -
EZM/Leif M60 1.26.06 5 1 4
KON/Olle M60 1.35.30 5 2 7
Gunnar Fagerberg M60 övertid 4 3 -

N2, 3 maj, Tränstagården, Hallstahammar (VRK)

Jan/SM5FUG, Christer Eriksson och Ragge/DIC

80m -----
H21
Håkan Melin 57.24 5
Bengt SM4VMU 57.38 5
Magnus Holmberg 79.12 5 H40
Hans SM5SVM 72.02 5
Peter Kraft 83.58 5 H50
Bo SM5CJW 69.11 5
Gunnar Svensson 78.51 5
Rolf SM5DIY 110.05 4 H60
P-A SM0BGU 69.37 4
Olle SM0KON 74.37 4
John SM5DAA 88.23 5
Bo SM5AKF 89.39 4
Clas Thoren 90.20 4
Gunnar Fagerberg 107.20 4

2m ----
H21

Håkan Melin 51.34 5
Bengt SM4VMU 57.12 5
Magnus Holmberg 94.28 5 H40
Hans SM5SVM 61.59 5
Peter Kraft 101.33 5 H50
Gunnar Svensson 66.15 5
Bo SM5CJW 88.39 5
Rolf SM5DIY 112.40 2 H60
Olle SM0KON 72.23 4
P-A SM0BGU 87.48 4
Clas Thoren 83.14 3
Gunnar Fagerberg 76.54 1

N3, 24 maj, Ånnaboda, Örebro (BRJ)

Göran/SM4HQO

80m -----

H19
Per SM5XZC VRK 98.30 ?
Björn Evertsson BRJ 130.15 ?
H21
Håkan Melin SRJ 54.15 5
Bengt SM4VMU BRJ 54.18 5
Magnus Holmberg BRJ 68.42 5 H40
Jan SM5FUG VRK 71.53 5
Peter Kraft VRK 83.58 5 H50
Gunnar Svensson SRJ 81.45 5
H60
Olle SM0KON SRJ 57.34 4 Clas Thoren SRJ 67.31 4 P-A SM0BGU SRJ 71.14 4
Bo SM5AKF SRJ 71.44 4
Leif SM5EZM VRK 84.10 4

2m ----

H19
Per SM5XZC VRK 98.30 ?
Björn Evertsson BRJ ? H21
Håkan Melin SRJ 42.25 5
Magnus Holmberg BRJ 50.55 5 Bengt SM4VMU BRJ 53.28 5
H40
Peter Kraft VRK 57.27 5 Jan SM5FUG VRK 96.45 5
H50
Gunnar Svensson SRJ 43.46 5 H60
Olle SM0KON SRJ 55.17 4 Leif SM5EZM VRK 64.22 4 P-A SM0BGU SRJ 65.18 4 Clas Thoren SRJ 72.23 4
Bo SM5AKF SRJ 78.28 4

Uttagning till EM 2003 efter N3

H18
N1-80 N1-2 N2-80 N2-2 N3-80 N3-2 Totalt Antal
Per SM5XZC - - - - 1 1 2 2
Björn Evertsson - - - - 2 (2) 2 1
H21
Håkan Melin 1 1 1 1 1 1 4
Magnus Holmberg 2 2 3 3 3 2 9
Bengt SM4VMU - - 2 2 2 3 9
H40
Hans SM5SVM 1 1 1 1 - - 4
Peter Kraft 2 2 2 2 2 1 7
Jan SM5FUG 3 (3) - - 1 2 6 3½
H50
Bo SM5CJW 1 2 1 2 - - 6
Gunnar Svensson 2 1 2 1 1 1 4
Rolf SM5DIY 3 (3) 3 3 - - 9 3½
H60
Olle SM0KON 1 2 2 1 1 1 4
P-A SM0BGU - - 1 2 3 3 9
Leif SM5EZM 2 1 - - 5 2 10
Clas Thoren 5 3 5 3 2 4 13
Gunnar Fagerberg 3 (4) 6 4 - - 13 3½
Bo SM5AKF 4 - 4 - 4 5 13 3
John SM5DAA - - 3 - - - 3 1

Resultat inom parantes är diskfalificering p.g.a. övertid
Med antal avses antalet deltävlingar som resultatet är beräknat
på, står det inget angivet räknas de bästa fyra, två per band 80 & 2. Uttagning till EM 2003 efter N2
-------------------------------
H21 N1-80 N1-2 N2-80 N2-2 Totalt
Håkan Melin 1 1 1 1 4
Magnus Holmberg 2 2 3 3 8
Bengt SM4VMU - - 2 2 4
H40
Hans SM5SVM 1 1 1 1 4
Peter Kraft 2 2 2 2 8
Jan SM5FUG 3 (3) - - 3 H50
Bo SM5CJW 1 2 1 2 6
Gunnar Svensson 2 1 2 1 6
Rolf SM5DIY 3 (3) 3 3 9
H60
Olle SM0KON 1 2 2 1 6
Clas Thoren 5 3 5 3 16
Gunnar Fagerberg 3 (4) 6 4 13
Leif SM5EZM 2 1 - - 3
P-A SM0BGU - - 1 2 3
Bo SM5AKF 4 - 4 - 8
John SM5DAA - - 3 - 3 Resultat inom parantes är diskfalificering p.g.a. övertid