SOK Viljan inbjuder till 5:e och 6:e deltävlingen i

 

VM-Kvalet 2002

 

Lördag 8 juni - Söndag 9 juni

 

VM-Kvalet                     

VM går detta år i Slovakien, varje land får delta med 3 löpare i varje klass. För att nominera löpare till den svenska truppen anordnas en serie kvaltävlingar. De första två arrangerade SRJ i Stockholm, tredje och fjärde VRK i Västerås. Hälften av tävlingarna är på 80m och hälften är på 2m. De löpare med de 2 sammanlagt 2 bästa resultaten i varje disciplin är kvalificerade.

Klasser:

H21                       5 kontroller

D21                       4 kontroller

H20                       4 kontroller

H40                       4 kontroller

H50                       4 kontroller

H60                       4 kontroller

HD21N                                      3 kontroller

 

Banlängd 5 kontroller: 7 - 10 km. Kontrollerna markerade med ol-skärmar.

 

lördag - 80m och söndag 2m.

Samling:

Stora P-platsen till badet vid Gunnarsö i anslutning till förläggningen vid Gunnarsö stugby. Gemensam avfärd till startplats - lördag  kl 13.15, söndag kl 09.00.

Anmälan:

Anmälan görs senast 2002.06.02 via e-post

bo.soderqvist@okg.sydkraft.se, eller telefon 0491-780 36

Efteranmälan:

Efteranmälan tas emot tom 2002.06.07 kl 16.00. Efteranmälda stoppas in först i startlistan i den ordningen anmälan kommer in.

Stämpling:

EMIT kommer att användas och tillhandahålls av arrangören.

Start:

Individuell start. Startlista publiceras 2002.06.04 på SOK Viljans hemsida www.oskarshamn.se/viljan.

Avgifter:

Startavgift 50 kronor per tävling.

Karta:

Tillhandahålles 10 minuter innan start med inritade start- och mål-cirklar. Lördag - ritad och tryckt 2001, skala 1:15000 ekvidistans 4 m. Söndag - ritad och tryckt 1998, skala 1:15000 ekvidistans 4 m.

Terräng:

Relativt flack kustterräng med mycket stigar och vägar.

Mat och logi:

Mat tillhandahålles inte av arrangören. Logi ordnas i egen regi förslagsvis vid Gunnarsö stugby upplysningar: www.gunnarso.com eller telefon 0491-882 00. Boka i god tid.

 

Banläggare:

Bo Söderqvist och Magnus Holmberg.

Upplysningar:

Bo Söderqvist telefon och e-post enligt ovan.

 

Välkomna önskar SOK Viljan