Materialvårdskväll

241 Mar 2000

Materialvårdskväll 23 mars 2000

Åtta rävjägare (DIY, HCL, HUR, IFO, CJW, EZM, SVM, DAT) hade mött upp den 23 mars i Västerås Radioklubbs stuga för att gå igenom rävmaterialen inför säsongen.

CJW hade redan förberett kvällen genom att köra batteritest hemma i sitt garage på de 7 sändarna. Ett test som tog flera dagar i anspråk. Bosse kopplade in en 12 V, 5 W billampa som belastning och mätte tiden den lyste. Resultatet blev:

Sändare

 

Tid, mars 2000

Timmar

Minuter

1

3

20

2

10

20

3

15

50

4

4

30

5

1

10

6

11

30

7

1

50

Några sändare har NiCd batterier, andra blybatterier. Slutsatsen blev att sändare 5 och 7 måste ha nya batterier.

Efter lite diskussion om hur man anskaffar dessa erbjöd sig Nisse HCL att byta ut batterierna i dessa två sändare.
I övrig byttes det batterier på utlåningsmottagarna.

/SM5SVM