ARDF Home Page Swedish ARDF results 2000
Results from Radio Direction Finding activities in Sweden.
Last updated May 15, 2000.

Poäng för uttagning till VM

Namn			Poäng
Totalt N1-80m N1-2m N2-80m N2-2m Moro-80m Moro-2m
Oldtimer Bo Lenander 9 2 1 5 1 x x Hans Sundgren 10 3 3 1 3 x x Gunnar Svensson 12 4 4 2 2 x x Jan Palmquist 17 5 5 3 4 x x
Christer Eriksson 7 1 2 4 - x x Veteraner Leif Zettervall 6 3 1 1 1 x x Olle Nilsson 7 1 2 2 2 x x
Gunnar Fagerberg 11 2 3 3 3 x x
John Larsson 12 4 4 4 - x x

N1 Örebro 2000, April 15, 80m

Namn			Klubb	Klass	Tid och rävar	Uttagnings-
							poäng för VM
1 Christer Eriksson 	VRK 	OLD 	1.06.07 5	OLD 1
2 Bo Lenander 		VRK 	OLD 	1.08.07 5	OLD 2
3 Hans Sundgren 	VRK 	OLD 	1.11.47 5	OLD 3
4 Leif Zettervall 	VRK 	VET 	1.13.38 5	VET 3
5 Gunnar Svensson 	SRJ 	OLD 	1.18.00 5	OLD 4
6 Jan Palmquist 	VRK 	OLD 	1.23.50 5	OLD 5
7 Olle Nilsson 		SRJ 	VET 	1.03.57 4	VET 1
8 Gunnar Fagerberg 	SRJ 	VET 	1.07.17 4	VET 2
9 John Larsson 		VRK 	VET 	1.14.28 4	VET 4


N1 Örebro 2000, April 15, 2m

Namn			Klubb	Klass	Tid och rävar	Uttagnings-
							poäng för VM
1 Bo Lenander 		VRK 	OLD 	1.28.18 5	OLD 1
2 Christer Eriksson 	VRK 	OLD 	1.33.50 5	OLD 2
3 Hans Sundgren 	VRK 	OLD 	1.36.25 5	OLD 3
4 Leif Zettervall 	VRK 	VET 	1.45.20 5	VET 1
5 Gunnar Svensson    SRJ   OLD   1.54.46 5	OLD 4
6 Jan Palmquist     VRK   OLD   2.06.00 5	OLD 5
7 Olle Nilsson     SRJ   VET   2.00.11 4	VET 2
8 Gunnar Fagerberg   SRJ   VET   1.40.14 3	VET 3
9 John Larsson     VRK   VET   1.11.30 2	VET 4

N2 Västerås 2000, May 14, 80m

Namn		 	Klubb	Klass	Tid och rävar	Uttagnings-
							poäng för VM

1 Hans Sundgren 	VRK 	OLD 	1.06.20 5	OLD 1
2 Gunnar Svensson   SRJ   OLD   1.13.08 5	OLD 2
3 Jan Palmquist    VRK   OLD   1.17.35 5	OLD 3
4 P-A Nordwaeger    SRJ   VET   1.17.41 5	-
5 Leif Zettervall 	VRK 	VET 	1.19.50 5	VET 1
6 Christer Eriksson 	VRK 	OLD 	1.25.10 5	OLD 4
7 Bo Lenander 		VRK 	OLD 	1.28.10 5	OLD 5
8 Olle Nilsson     SRJ   VET   1.34.10 4	VET 2
9 Gunnar Fagerberg   SRJ   VET   1.51.10 4	VET 3
10 Rolf Svensson    VRK   VET   2.05.20 5	-
11 John Larsson     VRK   VET   2.05.22 5	VET 4

N2 Västerås 2000, May 14, 2m

Namn			Klubb	Klass	Tid och rävar	Uttagnings-
							poäng för VM

1 Bo Lenander 		VRK 	OLD 	1.15.40 5	OLD 1
2 Gunnar Svensson   SRJ   OLD   1.31.55 5	OLD 2
3 Hans Sundgren 	VRK 	OLD 	1.36.38 5	OLD 3
4 Leif Zettervall 	VRK 	VET 	1.49.40 5	VET 1
5 Olle Nilsson     SRJ   VET   1.54.55 5	VET 2
6 Gunnar Fagerberg   SRJ   VET   1.54.00 3	VET 3
7 Jan Palmquist    VRK   OLD    57.30 1	OLD 4