ARDF Home Page Inbjudan till SM
RPO-SM 2000
Last updated July 31, 2000.

SRJ (Stockholms Rävjägare) har härmed nöjet att inbjuda alla Sveriges rävjägare till det nya årtusendets första Rävjakts-SM den 9-10 september i en vacker och lagom kuperad skärgårdsterräng i Norrtäljetrakten.

Anmälan sker genom att sätta in 100,- på pg-konto 40 96 39-2, Föreningen Stockholms Rävjägare, senast den 15 augusti.

Ange namn, adress, födelseår, ev. signal, telefonnummer och e-postadress.

Detaljerad info om plats och färdväg översändes ca 1 vecka före tävlingshelgen.

Frågor besvaras av: PA Nordwaeger/SMØBGU, tel 08-26 02 27, e-post

VÄLKOMNA!


Home PageEdited by Hans Sundgren, SM5SVM.