Rävsax 80m12 av SM5CJW

www.pejla.se

Modifierad: 2012-02-07
Skapad: 2012-01-30

Bygg en rävsax – 80m12 – för 3,5 MHz

I QTC nummer 2, år 2012 finns en detaljerad konstruktions- och byggbeskrivning av en nykonstruerad rävsax (radiopejlmottagare).

På denna sida finns PDF-filer av kretsskortslayouter och andra figurer som behövs för bygget.

Konstruktören SM5CJW Bo Lenander:

80m12 med locket borttaget " Rävsaxen 80m12 har en hel del nymodigheter. Jag har valt att göra en direktblandare i stället för en superheterodyn för att få konstruktionen så enkel som möjligt men ändå användbar. Mottagaren innehåller ett kretskort med stora ytmonterade komponenter. Komponentvalet är gjort så att byggresultatet skall vara reproducerbart utan omfattande trimning. "

Rävsaxen 80m12 är försedd med en oskärmad ferritantenn, en integrerad sidobestämnings-antenn samt en dämpsats med linjär avståndsskala och tillhörande nivådiskriminator.

Den som skall bygga denna rävsax bör ha hållit i en lödkolv tidigare. Använd gärna pannlupp under bygget för att se alla små detaljer.

Den här konstruktionen får fritt byggas av den som så önskar, dock med ett undantag: Inget komersiellt utnyttjande av konstruktionen utan författarens skriftliga tillstånd!

Kontakt:

sm5cjw@ssa.se

pdf Artikel från amatörradio-tidskriften QTC nr 2, 2012, 11 sidor 0,5 MB

QTC nr 2, 2012

Rävsax 80m12

Figurer som PDF-filer

Figur 1
pdf Kretsschema

PDf file, figure 1

pdf Komponentförteckning hos ELFA DISTRELEC

Komponentförteckning

   

Figur 2a
pdf Mönsterkort för sido-bestämningsantennens förstärkare
RÄTTVÄNT

PDf file, figure 2a

OBS: Kontrollera att utskriften blir exakt 17 mm. Justera dina utskriftsinställningar vid behov.

Figur 2b
pdf Mönsterkort för sido-bestämningsantennens förstärkare
OMVÄNT

PDf file, figure 2b

OBS: Kontrollera att utskriften blir exakt 17 mm. Justera dina utskriftsinställningar vid behov.

Figur 3a
pdf Mönsterkort för huvudkort
RÄTTVÄNT

PDf file, figure 3a

OBS: Kontrollera att utskriften blir exakt 80 mm. Justera dina utskriftsinställningar vid behov.

Figur 3b
pdf Mönsterkort för huvudkort
OMVÄNT

PDf file, figure 3b

OBS: Kontrollera att utskriften blir exakt 80 mm. Justera dina utskriftsinställningar vid behov.

Figur 4
pdf Kretskort för sidobestäm-ningsantennens förstärkare

PDf file, figure 4

Figur 5
pdf Kretskort för huvudkort
X=hål

PDf file, figure 5

Figur 6
pdf Byglingar
 

PDf file, figure 6

Figur 7
pdf Antenn
 

PDf file, figure 7

Figur 8
pdf Borrplan för lådan
 

PDf file, figure 8

Figur 9
pdf Mekaniskt och elektriskt slutmontage

PDf file, figure 9

Figur 10
pdf Antennfäste
 

PDf file, figure 10